Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 266
Registr. kuupäev 10.12.01
Kaebuse osapooled Viktor Andrejev ajalehe "Kesknädal" (Tallinna integratsioonisummadest toetati Viktor Andrejevi majaostu?", 21.11.01) kohta
Sisu valeinfo, kontrollimata faktid, laim
ASN lahend 12.06.02 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Riigikogu liikme Viktor Andrejevi kaebust ajalehe Kesknädal kirjutise “Tallinna integratsioonisummadest toetati Viktor Andrejevi majaostu?” (21.11.2001) kohta.

Kaebuse järgi ei vasta kirjutises esitatud faktiväited tõele, samuti ei ole ajaleht pöördunud tema poole kommentaari saamiseks.

Kesknädala peatoimetaja Heimar Lengi sõnul tugineb ajaleht Viktor Andrejevi parteikaaslase informatsioonile. Tema parteikaaslased püstitasid Tallinna integratsiooniameti finantsskandaali päevil küsimuse, kust pärineb keskmise sissetulekuga parteijuhi 3 miljonit krooni. Peatoimetaja väidab, et keegi pole tõestanud, et faktid Kesknädalas oleksid valed. Viktor Andrejev ise pole pidanud vajalikuks vastuartiklit avaldada, ajaleht ise palus kommentaari Ühendatud Rahvapartei juhatuselt, kes aga ei vastanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht Kesknädal on rikkunud head ajakirjandustava.

ASN nõustub, et avalikkusel on õigus pärida, kust pärinevad Riigikogu liikme sissetulekud, ja ajakirjandusel on õigus ja kohustus kriitiliselt jälgida avaliku võimu teostamist. Sellest aspektist on Kesknädala tegevus õigustatud.

Samas ei ole vaadeldavas kirjutises uudis, arvamus ja oletus selgelt eristatavad ning väited ei põhine tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil (eetikakoodeksi p 4.1). Samuti ei ole ära kuulatud konflikti teist poolt, s.t. Viktor Andrejevit (p 4.2) ega pakutud talle kohese kommentaari võimalust, mis on vajalik tõsiste süüdistuste puhul (p.5.2). Eestimaa Rahvapartei juhatust ei ole põhjust käesoleval juhul pidada loo osapooleks.

Peatoimetaja väide, nagu peaks Viktor Andrejev ise tõestama Kesknädalas avaldatu paikapidamatust, on aga vastuolus süütuse presumptsiooniga: hoopis ajaleht peab suutma tõestada avaldatava õigsust.

Hea tava reegleid ei võimalda eirata ka kirjutise žanriline määratlus (“Sahinad”).

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi