Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 260
Registr. kuupäev 30.10.01
Kaebuse osapooled Maia Vabamäe kaebus ETV("Pühapäevitaja", saatejuht K.Viirpalu, 28.10.2001) kohta.
Sisu vägivallale õhutamine
ASN lahend 21.11.01 Otsus: valdavalt vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Maia Vabamäe kaebust Eesti Televisiooni saate "Pühapäevitaja" (saatejuht Katrin Viirpalu, 28.10.2001).

Saates oli lõik tänavavägivallast ning sellele järgnes lõik, milles olümpiamedalistid Indrek Pertelson ja Aleksei Budõlin tutvustasid enesekaitsevõtteid.

Kaebuse esitaja leidis, et Pertelson, kirjeldades täpselt kuhu ja kuidas lüüa ("pähe, südamepiirkonda, kubemesse. Kui on pastakas, siis see tuleks torgata ründajale silma"), tekitas hirmu ja õudust. Saatejuht oleks saanud vastutustundlikumalt käituda.

Eesti Televisioon selgitas, et Pertelsoni emotsionaalse esinemise tasakaalustas tema lisatud seisukoht, et tegemist on enesekaitse vahenditega, et võtete õpetaja võtab vastutuse tagajärgede eest ning et saates esitati populistlik lühiülevaade enesekaitsest. Saate toimetaja Piret Tali seisukohast on tegu arvamuste mitmekesisusega.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Televisiooni tegevus oli valdavalt kooskõlas hea ajakirjandustavaga. Indrek Pertelsoni selgitused võitlusvõtete kohta ei ole saateteema kontekstis käsitletavad vägivallale õhutamisena.

Samas leiab ASN siiski, et soovitus torgata pastapliiats ründajale silma võib vaatajale meelde jääda kontekstiväliselt, pastapliiatsitorge on lihtsalt järeleaimatav ning võib rakendamisel viia ohtlike ettearvamatute tagajärgedeni. Toimetus peaks välistama niisuguse soovituse edastamise saates ka juhul, kui esineja mingil põhjusel on seda öelnud.


Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi