Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 259
Registr. kuupäev 27.10.01
Kaebuse osapooled Vladimir Viies (esindaja advokaat Eerik Entsik) "Eesti Ekspress" (P.Erelt "Zombide tagasitulek", 27.9.2001) kohta
Sisu EAEK p.-de 1.2., 1.4., 1.5., 3.5., 4.2., 5.1 rikkumine
ASN lahend 21.11.01 Otsus: tauniv

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Vladimir Viiese (esindab advokaat Eerik Entsik) kaebust Eesti Ekspressi kirjutise "Zombide tagasitulek. Arnold Rüütli tuules üritavad haljale oksale jõuda inimesed, keda seni või enam pole tõsiselt võetud" (Pekka Erelt, 27.09.2001) kohta.

Kaebuse järgi iseloomustab kirjutist halvustav suhtumine artiklis nimetatud isikute suhtes. Kirjutis loob ettekujutuse, nagu oleks tegemist elus positsiooni mittesaavutanud isikutega, kes loodavad ära kasutada oma tegelikku või oletatavat sidet president Arnold Rüütliga, et saavutada edu. Samuti sisaldab kirjutis ebaõiget informatsiooni kaebuse esitaja suhtes: Vladimir Viies olevat lasknud Tallinna omandireformiameti juhataja ametis "osava tehinguga" tagastada oma emale kaks esinduslikku maja ja Viies olevat kuulunud Koonderakonda. Samas ei ole toimetus pakkunud kohese kommentaari võimalust.

Eesti Ekspress ASN-ile oma seletust ei esitanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava.

ASN-i hinnangul on kirjutises esitatud Vladimir Viiest süüdistav peamine fakt – kahe maja tagastamine emale omandireformiameti juhatajana – vale või esitatud sedavõrd eksitavas sõnastuses, et on tõlgendatav süüdistusena korruptiivses teos. Samas on Viies esitanud ASN-ile tõendid selle kohta, et tema emale tagastati vaid üks maja Tallinnas Vene tänaval ning et Viies ei olnud tagastamise ajal tööl omandireformiametis.

Et kriitilise sisuga kirjutis Viiese kohta tugineb tegelikkusele mittevastavatele andmetele, siis on ASN-i hinnangul Eesti Ekspress põhjustanud Vladimir Viiesele põhjendamatuid kannatusi.


Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi