Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 257
Registr. kuupäev 25.9.01
Kaebuse osapooled Võru Politseiprefektuur ajalehe Maaleht (R.Raudvere "Salaviina rulett", 13.9.2001) vastu
Sisu aluseta süüdistamine, vastulause avaldamata jätmine
ASN lahend 21.11.01 Otsus: tauniv vastulause avaldamata jätmise osas

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Võru Politseiprefektuuri (prefekt Kalev Ilves) kaebust Maalehe kirjutise "Salaviina rulett" (Rein Raudvere, 13.09.2001) kohta.

Kirjutises esitab muudetud nimega üle 50-aastane Enn salaviinaga seonduvaid mõtteid. Muu hulgas on kirjutises järgmine tekst: "Ma olen ise näinud, kui politsei ise käib salaviina ostmas. /.../ Võru politseis üks inimene ehk on, kes küll ei lähe nende käest ostma, too on ehk ka ainuke mees, kelle ees võib küll mütsi maha võtta. Äraostmatu, võibolla ei võta viina üldsegi."

Kaebuse esitaja leiab, et selles tekstis sisaldub süüdistus, et kõik Võru Politseiprefektuuri töötajad peale ühe on salaviinaostjad ja altkäemaksuvõtjad. Võru politsei saatis Maalehele vastulause, aga ajaleht seda ei avaldanud.

Maalehe peatoimetaja Sulev Valner selgitas, et ajaleht ei ole politseid süüdistanud ega seda soovinudki. Toimetus pidi algteksti ruumipuudusel lühendama ning peatoimetaja tunnistab, et kärbete tegemisel võis kannatada mõne mõtte täpsus. Vastulauset aga ei jõudnud toimetus veel avaldada, kui Võru politsei pöördus kaebusega ASN-i poole. Vastulauses on peatoimetaja kinnitusel ka lause "Siiski pole meile vaja ajalehe veergudel vastata", mis on tõlgendatav soovina vastulauset üldse mitte avaldada, ning toimetusel ei õnnestunud Võru politseiga kontakti saada.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnealuse teksti avaldamisega ei ole Maaleht rikkunud head ajakirjandustava. Tekst on sõnastatud ebamääraselt, mistõttu ei ole see üheselt tajutav süüdistusena. Teksti mõju vähendab asjaolu, et ütleja isik on väheautoriteetne ja mitteusaldusväärne.

Küll aga leiab ASN, et kui Võru politseinikud tundsid end kõnealusest tekstist riivatuna, siis oli nende nõue avaldada vastulause õigustatud. ASN sai Võru politsei pressiesindaja taotlusest üheselt aru, et soovitakse vastulause avaldamist. Miski ei takistanud Maalehte avaldamast vastulauset ka pärast kaebuse laekumist ASN-ile. Seetõttu leiab, ASN, et Maaleht on selles punktis rikkunud head ajakirjandustava.


Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi