Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 254
Registr. kuupäev 16.9.01
Kaebuse osapooled ASN Eesti Televisiooni ("Pealtnägija", 12.09.2001) vastu.
Sisu ASN-i poolt taunitud saatelõigu fragmentide taasedastamine, tauniva otsuse avaldamata jätmine. Taasnäidatud lõigus: tasakaalustamatus ning eraterritooriumil loata filmitu taaskasutamine
ASN lahend 26.9.01 Otsus: tauniv

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas ASN-i esimehe Urmas Loidi menetluse algatust Eesti Televisiooni saate “Pealtnägija” (saatejuht-reporter Vahur Kersna, 12.9.2001) kohta.

Menetlus algatati põhjusel, et Eesti Televisioon jättis vaatamata võetud kohustusele avaldamata ASN-i otsuse 27. juunist 2001, mis käsitles ühte varem saates “Pealtnägija” olnud hobuse ostu-müügilugu. ASN leidis tolles otsuses, et nimetatud saatelõigus rikkus Eesti Televisioon head ajakirjandustava (kaasus 245). Küll aga näidati saates “Pealtnägija” taunimist leidnud saatelõigu fragmente uuesti.

Eesti Televisiooni ametliku selgituse kohaselt ei mahtunud otsuse tekst saatesse ootamatu sisumuutuse tõttu. Lõiku näidati aga uuesti vastavalt saatesarja tavale alustada hooaega retrospektiivselt.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Televisioon on samas asjas teistkordselt ja jämedalt rikkunud head ajakirjandustava.

Näidates kõnealust saatelõiku, korrati eksimust, mida taunis ASN 27. juuni otsuses: hobuse müüja Olga Raiki seisukohad olid salvestatud vaatamata tema keelule eravalduses mitte filmida. Lisaks on uus saatelõik monteeritud selliselt, et hobuse ostja esitab müüjale selliseid teravaid süüdistusi, millele müüja vastata ei saa, kuid milles müüja on teadaolevalt teistsugusel arvamusel.

ASN on arvamusel, et Eesti Televisiooni ajakirjanik on sellega põhjustanud uusi põhjendamatuid kannatusi Olga Raikile. Ajakirjanik on kuritarvitanud oma positsiooni, mis on ebaeetiline.

Kuigi ASN nentis, et Eesti Televisioon ei olnud avaldanud varasemat taunivat otsust kodukorras ettenähtud aja jooksul, on käesoleva otsuse allkirjastamise ajaks otsus programmis edastatud.


Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi