Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 253
Registr. kuupäev 5.9.01
Kaebuse osapooled Egon Veermäe internetiportaal Delfi (BNS-i uudisele "Offshore-firmad käivad maksuametile üle jõu", 30.07.2001 saadetud kommentaar (kiskja, 30.07.2001 kl. 12:17)) vastu
Sisu põhjendamatute kannatuste tekitamine
ASN lahend 21.11.01 Otsus: vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas maksuameti vaneminspektori Egon Veermäe kaebust Delfi internetiportaalis artiklile "Offshore-firmad käivad maksuametile üle jõu" (30.07.2001) ühe portaali külastaja poolt jäetud kommentaari kohta.

Kaebuse kohaselt on kommentaaris sisalduv laimava ja ebatõese sisuga. Delfi vastukommentaari ei avaldanud, kuid võttis kommentaari võrgust maha. Kaebuse esitaja leiab, et Delfi portaali kommentaaridele peaks laienema toimetusvastutus, sest portaal on endale võtnud kommentaaridega seonduvad õigused. Kommentaari avaldamisega on aga kaebuse esitajale tekitatud põhjendamatuid kannatusi.

Delfi peatoimetaja Mart Pukk selgitas ASN-ile, et Delfi lähtub artiklite avaldamisel üldtunnustatud ajakirjandustavast, kuid artiklitele lisanduvad kommentaarid ei ole tema käsitluses ajakirjandus. Delfi on avalikult oma interneti-leheküljel teatanud, et ei vastuta kommentaaride sisu eest, küll aga säilitab õiguse kustutada kommentaarid, mis on kirjutatud teise isiku nimel, solvavad-labased või sisaldavad reklaami. Kõnealune kommentaar kustutati, kustutatud kommentaarile vastulause avaldamist ei pidanud Delfi võimalikuks.

ASN-i meelest on oluline, et ka Delfi kommentaarikeskusele rakenduks eneseregulatsioon, mis võiks lähtuda ajakirjanduseetika koodeksist. Reeglite kujundamine on eeskätt internetis tegutsevate ettevõtete ülesanne.

Sõnavabaduse rakendamisel ükskõik millises meediumis tuleb meeles pidada, et sõnavabadus ei ole absoluutne õigus. Seda võib piirata, et oleks tagatud teiste inimeste õigused, nagu seda sätestab muuhulgas Euroopa Inimõiguste Konventsiooni Artikkel 10.

Konkreetsel juhtumil leiab ASN, et Delfi on rakendanud piisavad eneseregulatiivsed meetmed, peatamaks konkreetset isikut puudutava materjali edasine levik. Seetõttu leiab ASN, et Delfi ei ole ka traditsioonilise ajakirjanduse seisukohast läinud vastuollu heade tavadega.


Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi