Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 250
Registr. kuupäev 27.6.01
Kaebuse osapooled AruTech Grupp OÜ peadirektor A.Arutjunjan ajalehe Delovõje Vedomosti (A.Tooman "Narod padok na reklamu", 30.05.2001) vastu
Sisu ebaõige informatsiooni avaldamine, vastulause mittevõimaldamine
ASN lahend 29.8.01 Otsus: osaliselt tauniv

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas AruTech Grupp OÜ (peadirektor Areg Arutjunjan) kaebust ajalehe Delovõje Vedomosti kirjutise “Народ падок на рекламу” (“Rahvas läheb reklaami õnge”, Artur Tooman, 30.05.2001).

Kaebuse järgi on kirjutises kritiseeritud firma AruTech otsepostitusreklaami, kuid eksitud on rea faktidega. Ajakirjanik ei ole infot palunud firma volitatud esindajalt, vaid meediaga suhtlemisel kogenematult firmatöötajalt. Firma peadirektor palus ajalehel avaldada vastulause ja ebaõige informatsiooni parandus, kuid toimetus keeldus seda tegemast.

Ajalehe Delovõje Vedomosti peatoimetaja Allan Soon selgitas ASN-ile, et kirjutises tugineb autor informatsioonile, mille ta sai AruTech’i reklaamis märgitud telefonilt. Infot andnud firma töötaja ei tutvustanud ennast ajakirjanikule. Peatoimetaja hinnangul ei saa süüdistada toimetust selle eest, et firma siseselt ei ole info andmise reeglid määratletud. Toimetus ei pidanud vastulause avaldamist ja veaparanduse avaldamist vajalikuks, sest firma AruTech’i seisukohad on juba kirjutises kajastatud ning firma peadirektor püüab siluda oma firma töötaja poolt ajalehele antud infot.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajalehe teemapüstitus (eksitav ja ebaselge reklaam) on oluline ja vajalik. Samas on artikli avaldamisel siiski satutud osaliselt vastuollu hea ajakirjandustavaga.

ASN täheldab, et faktide tõlgendamises esinevad toimetuse ja firma seisukohtades erinevused. ASN-i hinnangul tulenevad sellega seotud probleemid kommunikatsioonihäiretest poolte vahel, milles on omajagu süüd kummalgi poolel. Firma ei ole selgelt sätestanud reegleid avalikkusega suhtlemisel. Toimetus aga ei ole piisavalt kontrollinud allika usaldusväärsust (s.t. pädevust kõnelda firma nimel).

Seetõttu olnuks olukorras, kus selgus, et kirjutises ei olnud kõik faktid kirjeldatud täpselt, õige avaldada firma vastulause. Ajakirjanduseetika koodeksi p. 5.2 sätestab, et vastulausega saab parandada ka tsitaate. Sellest tulenevalt ei ole ASN hinnangul õige peatoimetaja seisukoht, et kui osapool on artiklis juba sõna saanud, pole ta hilisem vastulausenõue õigustatud. ASN leiab, et veaparanduse või vastulause avaldamata jätmine on käesoleval juhul vastuolus hea tavaga, sest jätab lugeja ilma õigusest saada täpset informatsiooni (p. 1.4.) ning firma töötaja väidetav oskamatus meediaga suhelda ei saa olla õigustuseks ebatäpse informatsiooni avaldamisele.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi