Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 249
Registr. kuupäev 28.6.01
Kaebuse osapooled Isamaaliidu peasekretär A.Ammas ajalehe Eesti Ekspress (T.Vahter "Operatsioon "Pets ruulib"", 14.06.2001) vastu
Sisu kirjavahetuse avaldamine
ASN lahend 29.8.01 Otsus: vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Isamaaliidu peasekretäri Andres Ammase kaebust Eesti Ekspressi kirjutise “Operatsioon “Pets ruulib”” (Tarmo Vahter, 14.6.2001) kohta.

Kaebuse kohaselt on ajakirjanik kasutanud elektronkirju erakonnasisesest levinimistust (listist) ilma autori sellekohase loata. Ammas viitab Riigikogu õiguskomisjoni esimehele Jüri Adamsile, kelle hinnangul on kõnealune e-kiri siiski erakiri, mille puutumatust kaitseb Põhiseadus. Ammas möönab, et kirjade konteksti ei ole muudetud.

Eesti Ekspress jättis selgituse ASN-ile andmata.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanik on kasutanud väljavõtteid võimuloleva erakonna sisesest elektronmõttevahetusest, mis puudutab avalikkusele väga olulist teemat – presidendikandidaadi ülesseadmist. Niisugused ühiskondlikud protsessid peavad olema avalikkuse jaoks täielikult läbipaistvad ning ajakirjanduse selline teemakäsitlus on õigustatud.

ASN-il puuduvad andmed, nagu oleks ajakirjanik selle informatsiooni hankimisel kasutanud ebaausaid võtteid (näiteks kirjad varastanud).

Organisatsiooni sisemise levinimistu kaudu levitatavat infot peaks eelkõige kaitsma listis osalejate omavaheline kokkulepe. Taunimisväärne võiks seesuguse info tiražeerimine olla vaid juhul, kui see tungiks põhjendamatult kellegi eraellu või kellelegi põhjustataks põhjendamatuid kannatusi. Käesoleval juhul ASN midagi niisugust Eesti Ekspressi kirjutises ei täheldanud.

Õiguslikud hinnangud ei ole ASN-i pädevuses.


Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi