Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 248
Registr. kuupäev 2.7.01
Kaebuse osapooled Lastekaitse Liit ajalehe Eesti Ekspress (M.Kärmas "Viljandi invaliid süüdistab sotstöötajaid laste varguses", 21.06.2001) vastu.
Sisu laste identifitseerimine, maine kahjustamine
ASN lahend 29.8.01 Otsus: tauniv

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Lastekaitse Liidu kaebust Eesti Ekspressi kirjutise “Viljandi invaliid süüdistab sotstöötajaid laste varguses” (Mihkel Kärmas, 25.6.2001) kohta.

Kaebuse järgi on probleemide keskmes olev laps selgelt identifitseeritud, kusjuures on lähtutud meediaga suhtlemise kogenematute inimeste (vaimupuudega isa, laps) ütlustest ja nõusolekust end identifitseerida. Artikkel kahjustab lapse positsiooni ühiskonnas.

Eesti Ekspress ASN-ile selgitusi ei andnud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava.

Lapse identifitseerimine avaldatud kujul (foto, täisnimi ja elukoht koos tervisliku seisukorra kirjeldusega) pole probleemi käsitlemiseks vajalik – teema on käsitletav ka asjaosalisi identifitseerimata. ASN nõustub Lastekaitse Liidu seisukohaga, et kirjutis võib kahjustada lapse positsiooni (võimalusi ja eraelu puutumatust) ühiskonnas nii praegu kui ka tulevikus.


Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi