Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 247
Registr. kuupäev 22.6.01
Kaebuse osapooled E. ja M. Fink ajalehe Eesti Päevaleht (R.Berendson "Jüri Pihl hoiatab: allilm trügib jõuga poliitikasse", 24.05.2001) vastu
Sisu Tõendamata süüdistus
ASN lahend 29.8.01 Otsus: tauniv

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eve ja Margus Fink’i kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Jüri Pihl hoiatab: allilm trügib jõuga poliitikasse” (Risto Berendson, 24.5.2001) kohta.

Kaebuse järgi on pealkirja ja selle all asetseva fotoga loodud otsene seos, nagu oleks Eve ja Margus Fink seotud allilmaga. Samuti on esitatud kirjutises informatsioon, mille kohaselt laekus kaitsepolitseile info, et vene allilma ja Keskerakonna kokkulepet võisid vahendada jurist Margus Fink ja Tallinna abilinnapea Eve Fink. Seda peavad kaebuse esitajad valeks, mida nad kinnitavad Kaitsepolitsei teatistega. Toimetus ei ole pakkunud kaebuse esitajatele ka kohese kommentaari võimalust.

Eesti Päevalehe peatoimetaja Priit Hõbemägi selgitas ASN-ile, et faktiväide Finkide võimalikust seotusest allilma ja Keskerakonna kontaktide vahendamisega pärineb konfidentsiaalselt ja toimetuse jaoks väga usaldusväärselt kaitsepolitsei allikalt. Foto allkiri ei seosta peatoimetaja kinnitusel Finke kuidagi allilmaga. Finkidelt jättis toimetus kommentaari küsimata, sest pidas piisavaks Keskerakonna liikme Ain Seppiku seisukohta kõnealuses küsimuses. Toimetus pakkus Margus Fingile vastulause võimalust, milles viimane loobus. Eesti Päevaleht avaldas BNS-i vastavasisulise teate.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

ASN nõustub, et foto allkiri ei seosta Finke allilmaga. Küll aga asetab fotode kohal asuv kirjutise pealkiri Fingid üheselt poliitikasse trügiva allilma konteksti.

Toimetuse konfidentsiaalne allikas (Kaitsepolitsei) on end aga ametlikult distantseerinud väidetavalt usalduslikuna toimetusele edastatud informatsioonist (Kaitsepolitsei eitab, nagu oleks vastav info neile üldse laekunud, rääkimata selle uurimisest), mistõttu ei suuda toimetus avaldatud faktiväidet Finkide seotuse kohta allilmaga tõestada ega tõenditega tagada.


Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi