Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 245
Registr. kuupäev 6.6.01
Kaebuse osapooled Jõekääru talu perenaise O.Raik'i kaebus ETV ("Pealtnägija", 16.05.2001) vastu.
Sisu loata filmimine, ühekülgsus, maine kahjustamine
ASN lahend 27.6.01 Otsus tauniv

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Jõekääru talu perenaise Olga Raiki kaebust Eesti Televisiooni saate "Pealtnägija" kohta (Vahur Kersna, 16.05.2001), mis käsitles üht hobuse ostu-müügi lugu.

Kaebuse järgi filmis Eesti Televisiooni võttegrupp ilma loata talu territooriumil, s.h. Olga Raiki jutuajamist saatejuht Vahur Kersnaga. Sealjuures tungis võttegrupp loata eravaldusele. Samuti heidab kaebus ette väärfaktide esitamist saates. Eesti Televisioon näitas kõnealust saatelõiku, vaatamata Olga Raiki enne saate eetriaega esitatud kirjalikule soovile seda mitte teha.

Eesti Televisiooni tegevjuht Aare Urm teatab oma selgituses, et Olga Raik ei keelanud talu territooriumil filmimist, vaid andis saatejuhile intervjuu. Välja pandud keelusilte teletöötajad ei eiranud. Võttegrupp lahkus kohe, kui Olga Raik selgelt keelas filmimise. Saates esitati ainult fakte ning Olga Raik sai saates esitada oma seisukoha.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Televisioon on rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõigu vältel esitab Olga Raik küll selgitusi hobusemüügi kohta, aga ka korduvalt nõudmisi filmimine lõpetada. Viimasest saab üheselt järeldada, et puudus filmimiseelne kokkulepe saatejuhile antavate selgituste jäädvustamiseks videolindile. ASN tõlgendab olukorda selliselt, et Olga Raik oli küll nõus andma Vahur Kersnale kaadritaguseid selgitusi, kuid mitte lubama seda filmida. Neil kahel intervjuu andmise viisil on aga erinevad avalikud tagajärjed.

Eesti Televisioon ei ole esitanud ja ASN ei näe ühtegi põhjust, miks olnuks vaja eelnevalt kokku leppimata siseneda eravaldusele ja salvestada intervjuu Olga Raikiga tema tahte vastaselt. Eesti Televisioon ei ole esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et informatsiooni saamine Olga Raikilt oleks olnud muul viisil võimatu.

ASN hinnangul on Olga Raik meediaga suhtlemisel kogenematu inimene (ajakirjanduseetika koodeksi p. 3.2 tähenduses), kellele tulnuks enne kaamera käivitamist selgitada informatsiooni kogumise eesmärki ja lausutava võimalikke tagajärgi.

Kuigi Olga Raik on saanud saates sõna, on Eesti Televisioon teda niiviisi intervjueerides asetanud ta ebavõrdsesse seisukorda, võrreldes Olga Raiki vastu süüdistusi esitanud isikuga, kes sai oma seisukohti esitada ettevalmistunult. Olga Raikile aga võrreldavat ettevalmistusaega kriitikale vastamiseks ei antud.

ASN-il puuduvad protsessuaalsed vahendid saatelõigus esitatud faktoloogia kontrollimiseks. Seetõttu ei anna ASN hinnangut selle kohta, kas Olga Raiki vastu esitatud kriitika on põhjendatud ja õiglane või mitte.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi