Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 244
Registr. kuupäev 6.6.01
Kaebuse osapooled @-kohviku "Sookoll" juhataja A.Sarv ajalehe EPL (City, 18-24.05.2001 "Kehvad ja koledad @-punktid") vastu.
Sisu hoolimatu sõnakasutus
ASN lahend 27.6.01 Otsus: vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas kohviku Sookoll juhataja Anne Sarve kaebust Eesti Päevalehe City-leheküljel ilmunud materjali "Kehvad ja koledad @-punktid" (24. mai 2001). Tekstis leidub järgmine lõik: "Mõni @-punkt pakub täisteenust koos kohvikuga, teise jõudmiseks peab läbima pimeda ja räpase trepikoja ning vaidlema teenindajaga hinna üle. Markantne näide on Kalamajas Soo tänava toidupoes asuv @-punkt, mis segavalt ei mõju, kuid tundub veidi kummaline."

Kaebuse järgi on ajalehes esitatud kriitiline hinnang kohvikule Sookoll  nimetades seda markantseks näiteks @-kohvikute hulgas, "kuhu jõudmiseks peab läbima pimeda ja räpase trepikoja ning vaidlema teenindajaga hinna üle". Kaebuse esitaja peab niisugust hinnangut hoolimatuks sõnakasutuseks, sest kohvik on vastselt remonditud ning puhas. Kaebuse esitaja nõustub vaid kriitikaga, et kohviku müüja ei oska anda konsultatsiooni arvuti kasutamise kohta.

Eesti Päevalehe peatoimetaja Priit Hõbemägi kinnitab toimetuse selgituses, et ajaleht ei ole kohvikut Sookoll nimetanud "pimedaks ja räpaseks". Lause "Markantne näide on Kalamajas Soo tänava toidupoes asuv @-punkt, mis segavalt ei mõju, kuid tundub veidi kummaline." sõnastus välistab eelnimetatud tõlgenduse.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et vaatlusalune tekst on sõnastatud ebaselgelt, mis võib põhjustada mitmeti mõistmist. ASN aga siiski nõustub Eesti Päevalehe väitega, et lausekiil "...mis segavalt ei mõju..." välistab seose räpaseid trepikodasid kritiseeriva üldistuse ja konkreetse kohviku väljanägemise vahel. Seetõttu leiab ASN, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.


Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi