Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 241
Registr. kuupäev 7.5.01
Kaebuse osapooled OÜ M.O.B. Konsultatsioonid (U.Toome) Eesti Päevalehe (A.Ammas, J.Piirsalu "Vilba suunas linna raha poja firmale", 11.04.01) vastu
Sisu tasakaalustamatus
ASN lahend 27.6.01 Otsus: tauniv

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas osaühingu M.O.B. Konsultatsioonid (juhatuse liige Urmas Toome) kaebust Eesti Päevalehe kirjutise "Vilba suunas raha poja firmale" (Anneli Ammas, Jaanus Piirsalu; 11.04.2001) kohta.

Kaebuse järgi on artiklis avaldatud valeandmeid, millega on kahjustatud fima mainet. Artikli peale saatis firma ajalehele omapoolse kirjaliku selgituse ning nõudis toimetuselt vabandamist. Kaebuse järgi avaldas ajaleht küll firma vastuväited kirjade rubriigis, pealkirja all "Täpsustus", kuid ei ole faktivigu ümber lükanud.

Eesti Päevalehe peatoimetaja Priit Hõbemägi teatab toimetuse selgituses, et ajaleht on 16.04.2001 avaldanud OÜ M.O.B. Konsultatsioonid vastulause vastavalt ajakirjanduseetika koodeksi sätetele. Koodeks ei sätesta vastulause pealkirja vormi.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Firma M.O.B. Konsultatsioonid juhtidele on kirjutises esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid neile ei ole antud võimalust koheseks vastulauseks, nagu nõuab eetikakoodeksi p. 5.1. Kirjutises ei ole ka tollase abilinnapea Priit Vilba kommentaari, mis võinuks asjaoludele heita valgust teise kandi pealt. Sellega on eiratud ka informatsiooni igakülgsuse nõuet.

ASN märgib positiivsena, et Eesti Päevaleht avaldas firma vastulause muutmata kujul. Samas nendib ASN, et vastulause (5 päeva) hilisem avaldamine ei heasta täielikult esimese looga tekitatud difamatsiooni võimalikke tagajärgi.

ASN-il puuduvad protsessuaalsed vahendid kirjutises ja kaebuses esitatud faktiväidete õigsuse kontrollimiseks, mistõttu ei saa ASN anda hinnangut, kas esitatud informatsioon on tõene. Asjaolu, et toimetus avaldas vastulause ilma omapoolsete kommentaarideta, on käsitatav artiklis avaldatud faktiväidete ümberlükkamisena, mida OÜ M.O.B. Konsultatsioonid toimetuselt soovis.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi