Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 240
Registr. kuupäev 3.5.01
Kaebuse osapooled Riigikogu liige A.Sirendi Eesti Päevalehe vastu
Sisu Taganemine lubadusest artikkel avaldada
ASN lahend 27.6.01 Otsus: vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Riigikogu liikme Arvo Sirendi kaebust Eesti Päevalehe vastu.

Kaebuse järgi lubas ajalehe arvamustoimetus avaldada Sirendi artikli "Siirdeaja kriisid kahestunud Eestis", kuid jättis artikli siiski avaldamata.

Eesti Päevaleht selgitas ASN-ile, et Sirendi ei ole toimetusega ise otse suhelnud. Artikkel tuli koos varem kokku lepitud teise artikliga Riigikogu koonderakonna fraktsioonist ning toimetusega suhtes fraktsiooni nõunik Mart Laidmets. Arvamustoimetuse juhataja Urmet Kook väitis enda sõnul Laidmetsale, et ajaleht Sirendi artiklit ei avalda, sest kahe ühte huvigruppi esindava inimese artikli järjestikust ilmumist ei pea toimetus õigeks. Sirendi pakutud kirjutis ei ületanud toimetuse hinnangul ka Eesti Päevalehe arvamuskünnist.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Esitatud kaebus on sedavõrd üldsõnaline, et sellest ei nähtu, kuidas Arvo Sirendi toimetusega suhtles. Eesti Päevalehe selgitust juhtunu kohta peab ASN ammendavaks. Seetõttu ei ole leidnud ASN-i hinnangul kinnitust, et toimetus oleks lubanud kõnealuse artikli avaldada.

Toimetusel on õigus kehtestada artiklite avaldamise põhimõtted. Sarnaste arusaamatuste vältimiseks soovitab ASN nii toimetustele kui ka välisautoritele vahetada seisukohti avaldamiseks pakutavate artiklite kohta kirjalikult.


Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi