Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 237
Registr. kuupäev 5.4.01
Kaebuse osapooled K.Kotka ajalehe "Pärnu Postimees" (T.Roosaar "Sotsiaaltöötaja suhteid klaaris politsei", 16.3.2001) vastu
Sisu laim, ühepoolsus
ASN lahend 9.5.01 Otsus: vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas sotsiaaltöötaja Kai Kotka kaebust Pärnu Postimehe kirjutise "Sotsiaaltöötaja suhteid klaaris politsei" (Teet Roosaar, 16.03.2001) kohta.

Kaebuse järgi on artikkel laimav ning kirjutatud vaid ühe osapoole vaatenurgast, eirates tegelikke asjaolusid. Kaebaja viitab asjaolule, et ajalehes on avaldatud viimasel ajal mitu kirjutist, mis on tema suhtes negatiivsed.

Pärnu Postimehe uudisteosakonna juhataja Teet Roosaar selgitas ASN-ile, et kirjutis tugineb politseitoimikule, milles kajastuvad proportsionaalselt mõlema vaidleva osapoole seisukohad. Täiendavaid kommentaare ei ole ajaleht võtnud kummaltki osapoolelt. Varasemad lood on aga ajaleht avaldanud seetõttu, et Kai Kotka kui Keskerakonna liikme ja Riigikokku kandideerinud isiku tegevuse vastu on olnud õigustatud huvi.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Pärnu Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Kai Kotka Riigikokku kandideerinuna ja juhtiva sotsiaaltöötajana on Pärnus vaieldamatult avaliku elu tegelane, kelle tegevuse vastu on avalikkuse kõrgendatud huvi õigustatud.

Kirjutises "Sotsiaaltöötaja suhteid klaaris politsei" ei tähelda ASN tasakaalustamatust osapoolte seisukohtade vahel.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi