Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 235
Registr. kuupäev 26.2.01
Kaebuse osapooled R.Palge ajalehe "Pärnu Postimees" vastu (G.Naaber "Kilingi-Nõmmes viis majaomanik üürniku vara prügimäele", 10.2.01)
Sisu tasakaalustamata informatsioon, kohtutoimiku ebaseaduslik kasutamine allikana
ASN lahend 9.5.01 Otsus: tauniv tasakaalustamata informatsiooni osas

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Rein Palge kaebust Pärnu Postimehe kirjutise "Kilingi-Nõmmes viis majaomanik üürniku vara prügimäele" (Grete Naaber, 10. veebruar 2001) kohta.

Kaebuse järgi on ajakirjanik ebaseaduslikult tutvunud kriminaaltoimikuga enne kohtuotsuse jõustumist. Ajakirjanik kohtus ei viibinud, vaid on teinud toimikust subjektiivseid väljavõtteid, edastades toimunu kohta ebatäpset informatsiooni. Ajakirjanik ei pöördunud kaebuse esitaja poole temapoolse informatsiooni saamiseks. Rein Palge esitas kõnealuse kohtuotsuse peale apellatsioonikaebuse, artiklist jääb aga Palge kinnitusel mulje, et otsus on jõustunud.

Pärnu Postimehe peatoimetaja Margus Mets leiab toimetuse selgituses, et apellatsioonikaebuse esitamine ei takista ajakirjanikul kajastamast esimese astme kohtu otsuseid. Kui ringkonnakohtus otsus tühistatakse, kirjutab ajakirjanik jätkuloo. Kõnealuse loo vaatas üle ka kohtunik Olvik, kes sisulisi vigu artiklist ei leidnud. Toimetuse hinnangul oli juhtum haruldane ja õpetlik, mis õigustab kirjutise avaldamist. Ajakirjaniku hinnangul selgus kohtuprotsessil piisavalt palju, et mitte võtta ühendust Rein Palgega. Peatoimetaja möönab, et lause "Tegu /.../ viis majaomaniku rahakotist ligemale 5000 krooni" on ajas etteruttav, sest kohtuotsus ei olnud tõesti jõustunud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Pärnu Postimees on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanik on piisava tähelepanuta jätnud ühe kohtuvaidluse osapoole – Rein Palge – seisukohad. Seetõttu ei nähtu artiklist, et esitati või kavatseti esitada apellatsioonikaebus, ega ka selle kaebuse motiivid. Samas on ajakirjanik lisanud otsestest kohtumaterjalidest väljapoole jääva, Rein Palge vastaspoolt toetava taustinfo (sotsiaaltöötaja ja endise abikaasa kommentaarid). Kogu informatsioon on esitatud mittetäielikult (sellega on eiratud info igakülgsuse nõuet), mistõttu ei ole juhtumi olulised üksikasjad üheselt mõistetavad.

Seda, et ajakirjanik tutvus kriminaaltoimikuga, mida kohtunik talle näitas, ei saa pidada hea tava rikkumiseks. Kohtuniku tegevusele hinnangu andmine ei kuulu ASN-i pädevusse.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi