Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 233
Registr. kuupäev 19.1.01
Kaebuse osapooled O.S. – TV 3 vastu (A.Allas, "Politseinädal", 11.01.01)
Sisu EAEK p.-de 1.5., 3.2., 3.3., 4.5., 4.6., 4.9 rikkumine
ASN lahend 14.2.01 Otsus: tauniv

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas O.S.-i kaebust TV 3 saates “Politseinädal” (11.01.01, tootja OÜ Filmimees) avaldatud lõigu (autor Ain Allas) kohta, milles oli vaatluse all vanema meesterahva enesetapukatse ning parameedikute tegevus väljakutsel.

Kaebuse kohaselt on saate tegijad põhjustanud asjaosalisele perele põhjendamatuid kannatusi, rikkudes mitut ajakirjanduseetika koodeksi punkti: 1.5., 3.2., 3.3., 4.5., 4.6. ja 4.9. Võttegrupp oli sisenenud kõnealusesse korterisse, kasutades pererahva abitut seisundit.

TV 3 juhatuse esimees Mart Luik selgitas, et toimetusvastutus kõnealuse saate suhtes on lepinguliselt delegeeritud OÜ-le Filmimees. Pärast asjaosalise perekonna pöördumist TV 3 poole vabandas telekanali juhtkond perekonna ees ning kõrvaldas lõigu kordussaatest.

OÜ Filmimehe selgituses on kirjas, et saatelõigu fookuseks oli meedikute kiire ja edukas tegutsemine. Samuti ei avaldanud perekonna liikmed ise enne saate valmimist nõuet, et teemat ei tohiks käsitleda. Enesetapukatse sooritanud isiku abikaasa oli reporterile ise kõigest rääkinud. Reporter oma selgituses möönab, et abikaasa võis olla šokis.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et vaadeldavas saatelõigus on rikutud head ajakirjandustava. Käesoleval juhul puudus enesetapukatse suhtes igasugune avalikkuse põhjendatud huvi, mis nõudnuks asjaosaliste identifitseerimist. Sama kehtib ka avaldatud andmete ja arvamuste kohta isiku tervisliku seisukorra kohta. Võttegrupi tegutsemist eravalduses (korteris) tuleb pidada eraelu puutumatuse rikkumiseks.

Saate tegijad ise möönavad, et korteriperenaine võis olla šokis. Seetõttu tulnuks vastavalt heale tavale võttegrupil saada selge luba võtete tegemiseks, enne mida selgitada korteriperenaisele, kuidas kavatsetakse materjali kasutada ning millised võivad olla avaldamisega kaasnevad tagajärjed. Konkreetsel juhul tähendanuks see, et saate tegijad võtavad perekonnaga ise pärast sündmuspäeva täiendavalt ühendust, mitte ei oota kontakti perekonnalt ega käsitle selle mittetoimumist loana materjal avaldada.

Jalus Esilehele Tagasi