Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 232
Registr. kuupäev 19.1.01
Kaebuse osapooled E.V. – ajalehe "SL Õhtuleht" vastu(K.Vainküla "Olen valmis tütrele lapse sünnitama", 20.12.00)
Sisu eraelu loata kajastamine, kokkulepete eiramine, ebatäpsus
ASN lahend 14.2.01 Otsus: vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas E.V. kaebust ajalehe “SL Õhtuleht” kirjutise “Olen valmis tütrele lapse sünnitama!” (K.Vainküla, 20.12.00) kohta.

Kaebuse järgi on autor kasutanud loo kirjutamisel agressiivseid võtteid ega ole kinni pidanud kokkulepetest. Lastetul paaril oli kokkulepe ajakirjaga Anna, et nende lugu ilmub üksnes seal. Loata on kasutatud ka fotot. Solvavaks peab kaebuse esitaja SL Õhtulehes kasutatud väljendit “viljatu”.

SL Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorberg selgitas oma vastuses, et kõnealune teema oli aktuaalne oma uudsuse tõttu ning lugu ise detailides ja nimedega varem ilmunud ajakirjas Anna ja Kuku raadios. SL Õhtulehe usutlus on tehtud kokkuleppel võimaliku asendusemaga ning avaldatud temaga kokku lepitud mahus. Kaebuse esitaja ei olnud ajakirjaniku ja asendusema vestluste tunnistajaks. Sõna “viljatu” ei ole peatoimetaja selgitusel kasutatud halvustavas kontekstis.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

E.V. ja tema abikaasa on ise vabatahtlikult teinud oma loo avalikuks koos üksikasjade ja nimedega. Ekslik on ettekujutus, nagu saaks avaldada eraelulise loo üksnes valitud väljaannetes ning takistada juba avaldatud faktide ja tsitaatide sõltumatut taaskasutamist teistes väljaannetes. Niisuguseid garantiisid ei saa anda ükski toimetus ja need on vastuolus ajakirjanduseetika koodeksi punktiga 3.3.

Pooltevaheliste kokkulepete suhtes ei saa ASN objektiivselt vastukäivatele ütlustele tuginedes seisukohta võtta. ASN soovitab säärastes olukordades asjaosalistel enne intervjuu andmist täpselt dokumenteerida, milles kokku lepiti.

ASN leiab, et sõna “viljatu” ei ole artikli lause kontekstis halvustavana kasutatud, nagu ei ole ka SL Õhtuleht näidanud asjaosalisi negatiivses, halvustavas valguses.

Jalus Esilehele Tagasi