Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 231
Registr. kuupäev 27.12.00
Kaebuse osapooled Riigikogu liige J.Reiljan ajalehe "Postimees" vastu (M.Vöörmann "Variserlik Riigikogu", 08.12.00 ja J.Reiljani repliik kirjarubriigis 12.12.00)
Sisu valeinfo, laim, kirjutise muutimine ja kärpimine
ASN lahend 14.2.01 Otsus: vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Riigikogu liikme Janno Reiljani kaebust Postimehe kirjutise “Variserlik Riigikogu” (M.Vöörmann, 8.12.00) ja hilisema tema enda kirjutise avaldamise viisi kohta (12.12.00).

Kaebuse kohaselt on kirjutises faktiviga (J.Reiljan ei hääletanud eripensionide maksustamise vastu, sest ta lahkus istungilt) ning tema toimetusele saadetud artikkel avaldati muudetult ja kärbitult.

Postimehe peatoimetaja Urmas Klaas selgitab oma vastuses, et ajaleht ei ole kõnealuses repliigis väitnud, et Janno Reiljan hääletas eripensionide kehtestamise vastu, vaid et ta jättis teadlikult andmata hääle nende kehtestamise poolt. Postimees esitab oma väite tõestuseks Riigikogu hääletustulemuste protokolli, mille järgi Janno Reiljan kõnealuses küsimuses “ei hääletanud”. J.Reiljani pakutud kirjutise suhtes selgitab peatoimetaja, et toimetus jätab endale õiguse kirjutisi selguse huvides lühendada, vastulauseks aga ei saa nõuda rohkem ruumi kui oli kasutada kriitikaks.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Konkreetse teksti sõnastustäpsuse üle võib alati diskuteerida, kuid käesoleva juhul leiab ASN, et M.Vöörmanni repliik ei sisalda J.Reiljani kohta otsest faktiväidet, et J.Reiljan hääletas eripensionide kehtestamise vastu. ASN leiab, J.Reiljan avaliku elu tegelasena peab taluma kriitikat selle eest, et ta jättis hääletamata või, nagu ta ise täpsustab, lahkus istungilt, kus iga poolt- ja vastuhääl mõjutanuks hääletustulemusi. ASN-i hinnangul ei teinud Postimees talle ülekohut. Fakte on J.Reiljan saanud täpsustada Postimehe kirjarubriigis 12.12.00.

ASN leiab, et Postimehel oli põhjust pidada J.Reiljani teksti vastulauseks, sest see saabus vahetu reaktsioonina M.Vöörmanni repliigile ning sisaldas faktiõiendusena vastulause tunnuseid. Vastulause puhul ei saa faktide ja tsitaatide parandamiseks kasutada rohkem ruumi kui oli kasutada kriitikaks.

Samas oleks saanud konflikti vältida, kui pooled oleksid kujundanud avaldamis-eelselt ühise arusaama teksti liigi ja mahu suhtes.

Jalus Esilehele Tagasi