Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 230
Registr. kuupäev 28.12.00
Kaebuse osapooled V.Tambek ajalehe "Äripäev" vastu(S.Niitra "Maksupetturist puuviljaärimees sooritab uusi
pettusi", 29.11.00; S.Niitra "Puuviljaärimees pages kohtu eest haiglasse", 06.12.00)
Sisu EAEK p. 4.4., 1.4 rikkumine
ASN lahend 17.1.01 Otsus: valdavalt vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Vello Tambeki kaebust ajalehe Äripäev kirjutiste “Maksupetturist puuviljaärimees sooritab uusi pettusi” (29.11.00) ja “Puuviljaärimees pages kohtu eest haiglasse” (6.12.00; mõlema autor Sirje Niitra).

Kaebuse kohaselt on isa Vello alusetult seostatud poja Ülo tegudega, mistõttu on teda enne kohtuotsust käsitletud kurjategijana ning avaldatud on eksitav informatsioon. Vello Tambek väidab, et ei ole seotud poja hiljutiste pettustega.

Äripäev esitas ASN-ile avaldatud faktide kinnituseks tõendeid.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Äripäev ei ole valdavalt head ajakirjandustava rikkunud. ASN-il ei ole põhjust kahelda avaldatud faktide õigsuses. Küll aga ei selgu kirjutisest igakülgselt ja selgelt, kuidas on isa Vello Tambek ja tema kohta avaldatud faktid seotud poeg Ülo Tambeki kohta avaldatud konkreetse süüdistuse ja kõnealuse kohtuasjaga.


Jalus Esilehele Tagasi