Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 229
Registr. kuupäev 14.12.00
Kaebuse osapooled S.Sommer ajalehe "SL Õhtuleht" vastu (G.Press "Nool loodab, et Nuudi jääb aastaks postile", 23.11.00)
Sisu alusetud süüdistused
ASN lahend 17.1.01 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Olümpiakomitee avalike suhete juhi Sven Sommeri kaebust ajalehes SL Õhtulehe kirjutise “Nool loodab, et Nuudi jääb aastaks postile” (G.Press, 23.11.00) kohta. Tegemist on debatt-artikliga, milles olümpiavõitja Erki Nool ja olümpiakomitee esimees Tiit Nuudi vahetavad arvamusi olümpiaspordi kohta.

Kaebuse kohaselt on üks intervjueeritav – Erki Nool – põhjendamatult halvustanud Sven Sommeri kirjutisi.

SL Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorberg teatab ajalehe selgituses, et toimetus ei saa vastutada debatis osalevate kolmandate isikute seisukohtade eest. Ajaleht ei pea kontrollima intervjueeritavate isikute kõiki väiteid, kui need ei sisalda ilmselget laimu.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Erki Noole umbisikulise remargi seob kirjutises Sven Sommeri isikuga olümpiakomitee esimees, kes distantseerib ennast kõnealustest kirjutistest. Negatiivseid seisukohti kirjutiste suhtes tuleb ASN-i hinnangul pidada meediakriitikaks, mida Sven Sommeril tuleks ajakirjanikuna vastavalt eetikakoodeksi p 1.6. taluda. Samuti on Erki Noolel õigus vabalt väljendada oma arvamust. ASN ei leia, et kõnelaused kriitilised seisukohad võiksid põhjustada Sven Sommerile põhjendamatuid kannatusi.Jalus Esilehele Tagasi