Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 228
Registr. kuupäev 5.12.00
Kaebuse osapooled L.Miller ajalehe "Lääne-Harju Ekspress" vastu (V.Kiiver "Pärija askeldustest ärritunud majaperemees sattus hullumajja", 25.11.00)
Sisu laim, väärfaktid, solvang
ASN lahend 17.1.01 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Vasalemma valla avahooldustöötaja Liia Milleri kaebust ajalehe “Lääne-Harju Ekspress” kirjutise “Pärija askeldustest ärritunud majaperemees sattus hullumajja” (V.Kiiver, 25.11.00) kohta.

Kaebuse kohaselt toetub kirjutis kuulujuttudele ning sisaldab valeväiteid.

Ajalehe toimetaja Valdek Kiiver selgitab, et kirjutis toetub erinevatelt allikatelt saadud informatsioonile, s.h. Liia Milleri enda ütlustele. Toimetaja möönab faktieksitust: ära on vahetatud vallavanem ja abivallavanem.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et “Lääne-Harju Ekspress” ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Ajakirjanik on ära kuulanud kõik osapooled. ASN-il ei ole põhjust kahelda allikate usaldusväärsuses. Liia Miller teravate süüdistuste pälvijana on saanud kohe proportsionaalselt sõna. Samuti on toimetus avaldanud tema täiendava vastulause (16.12.00). Möönmist leidnud faktiviga ei ole loo kontekstis eksitav, samuti on see leheveergudel parandatud (2.12.00).


Jalus Esilehele Tagasi