Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 226
Registr. kuupäev 3.11.00
Kaebuse osapooled Minister H.Kranich "Äripäeva" vastu (I.Tähismaa "Ministri erahuvi süvasadamal risti ees", 30.10.00; juhtkiri "Undvast sai minister Kranichi lendva", 01.11.00)
Sisu eksitav info, laim
ASN lahend 22.11.00 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas keskkonnaminister Heiki Kranichi kaebust Äripäeva kirjutiste “Ministri erahuvid süvasadamal risti ees” (Inno Tähismaa, 30.10.00) ja “Undvast sai minister Kranichi lendva” (juhtkiri, 1.11.00) kohta.

Ministri sõnul on kirjutises tema kohta avaldatud laimu: tal ei ole ärilisi seoseid ega huvisid Saaremaa süvasadama suhtes.

Äripäeva uudistetoimetuse juht Raimo Ülavere selgitab vastuses ASN-i järelepärimisele, et väited ministri huvide kohta pärinevad usaldusväärsetelt ja kompetentsetelt allikatelt.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Minister on vaieldamatult kõnealuses teemavallas avaliku elu tegelane, kelle tegevuse suhtes on tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Kirjutises on arvestatud ka ministri seisukohtadega. ASN-i hinnangul on Äripäeva allikateks olnud mitu autoriteetset allikat, kelle antud informatsioonis ei ole toimetusel põhjust kahelda.

Samas ei ole minister oma kaebuses ümber lükanud konkreetseid faktiväiteid. Samuti olnuks ministril võimalike faktivigade parandamiseks õigeim taotleda toimetuselt vastulauset. Minister seda teinud ei ole. ASN-il puuduvad protsessuaalsed võimalused faktiväidete õigsuse kontrollimiseks.

Jalus Esilehele Tagasi