Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 221
Registr. kuupäev 10.10.00
Kaebuse osapooled I.Stelmach P.Ivanovi vastu ("Molodjož Estonii" P.Ivanovi vastulause I.Stelmach'i artiklile
"Kraža ili nitšego osobennogo", 12.08.00; "Potrebitel" nr. 4/00 "V efire snova programma "Vremja" na ETV")
Sisu valeinfo, laim
ASN lahend 22.11.00 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Irina Stelmachi kaebusi Pavel Ivanovi vastu. Kaebused on seotud ühe Euroopa Komisjoni Delegatsiooni stipendiumiga venekeelsete Euroopa Liitu toetavate telesaadete tegemiseks, millele pretendeerisid nii Stelmach kui ka Ivanov ning mille väljaandmist otsustas mittetulundusühing “Eesti Euroopa Liikumine”.

Esimeses kaebuses väljendab kaebaja nördimust Pavel Ivanovi vastulausete suhtes, mis on avaldatud Stelmachi kriitiliste artiklite juures (Molodjož Estonii: “Kraža ili nitšego osobennogo”, 12.8.00; Potrebitel: “Tšastnoje delo” juures asuvad kommentaarid kirjutises “V efire snova programma “Vremja””, 4.9.00). Kaebuse järgi sisaldavad need valet ja laimu. Samuti väidab kaebuse esitaja, et Ivanov avaldas survet ajalehes Den Za Dnjom ilmuma pidanud artikli mitteavaldamiseks.

Teises kaebuses teeb Stelmach ettepaneku kõrvaldada Pavel Ivanov Avaliku Sõna Nõukogu koosseisust, sest tema sõnul on Ivanov korduvalt avaldanud erinevate ajalehtede toimetajatele survet teatud laadi hoiakute mittekajastamiseks.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajalehed Molodjož Estonii ja Potrebitel ei ole rikkunud head ajakirjandustava, kui lisasid Stelmachi kirjutatud kriitilistele artiklitele Pavel Ivanovi kohta Ivanovi kommentaari. Vastupidi: ajalehed on käitunud täpselt Eesti ajakirjanduseetika koodeksi nõude kohaselt, et teravate süüdistuste adressaadile tuleb anda võimalus vastulauseks samas numbris.

Nagu ASN-ile esitatud materjalidest selgub, on Stelmach ja Ivanov toimunu suhtes diametraalselt erinevatel seisukohtadel. ASN-il ei ole võimalik langetada otsust, kuivõrd vastavad poolte väited tegelikkusele, sest ASN-il puuduvad protsessuaalsed vahendid tõe väljaselgitamiseks. Samuti ei kuulu ASN-i pädevusse Euroopa Komisjoni Delegatsiooni stipendiumi kasutamise õiguspärasuse üle otsustamine.

Selle kohta, et Ivanov on mõjutanud erinevaid toimetajaid muutma hoiakuid avaldatava informatsiooni suhtes, puuduvad ASN-i hinnangul tõendid.

Avaliku Sõna Nõukogu liikmete määramine ja tagasikutsumine ei ole Avaliku Sõna Nõukogu täiskogu pädevuses, vaid seda otsustavad liikmeid delegeerinud ühingu “Avalik Sõna” liikmesorganisatsioonid või ASN-i esimees kodukorras määratud pädevuse piires.

Jalus Esilehele Tagasi