Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 219
Registr. kuupäev 10.10.00
Kaebuse osapooled E.Tamm "SL Õhtulehe" vastu (T.Erilaid "Preatoni ehitab Raekoja platsile luksuskortereid", 16.09.00)
Sisu EAEK p.-de 1.4., 3.5., 5.2., 5.3., 2.3 rikkumine
ASN lahend 22.11.00 Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eino Tamme kaebust SL Õhtulehe kirjutise “Preatoni ehitab Raekoja platsile luksuskorterid” (Tõnis Erilaid, 16.9.00).

Kaebuse kohaselt sisaldab kirjutis vääri faktiväiteid. Samuti avaldas ajaleht vastulause alles siis, kui Eino Tamm oli esitanud kaebuse ASN-ile.

SL Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorbergi selgituse kohaselt ei olnud toimetus vastulause teksti saanud. Vastulause avaldati siis (28.10.00), kui see ASN-i käest saadi. Samuti jääb toimetus osa faktiväidete juurde kindlaks, mööndes, et osa faktiväiteid võivad olla ka ebatäpsed.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et väited toimetuse üldelektronposti aadressile saadetud vastulause teksti kadumisest ei ole tõsiseltvõetavad. Seetõttu taunib ASN vastulause avaldamisega venitamist (vastulause ilmus ligi poolteist kuud pärast esialgset artiklit).

Kirjutises toodud faktiväidete õigsuse suhtes on ASN-il väga raske otsust langetada, sest puuduvad protsessuaalsed vahendid tõe tuvastamiseks. ASN väljendab heameelt, et väidetavad faktivead said lõpuks ajalehe veergudel parandatud.

Jalus Esilehele Tagasi