Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 218
Registr. kuupäev 14.9.00
Kaebuse osapooled A.Otstavel "Maalehe" vastu (K.Murutar "Endised ja endisemad", 06.07.00)
Sisu EAEK p.-de 1.4., 1.5., 3.5., 4.2., 5.1 rikkumine
ASN lahend 22.11.00 Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ain Otstaveli kaebust Maalehe kirjutise “Endised ja endisemad” (Kati Murutar, 6.7.00) kohta. Artikkel puudutab maa erastamisega seotud probleeme ja eriarvamusi Tähtvere vallas.

Ain Otstaveli sõnul sisaldab artikkel tema kohta laimavaid valeväiteid. Lisaks on autoril lugu kirjutades ka isiklik huvide konflikt, sest autori abikaasa ja kaebuse esitaja poeg konkureerisid samale maatükile Haage külas ning ostuhind ületas alghinna 10-kordselt.

Maalehe peatoimetaja Sulev Valner selgitas, et Kati Murutar pakkus kaastööd välisautorina. Toimetus täiendas lugu tasakaalustavate kommentaaridega Tähtvere vallavanemalt, kuid ei osanud Murutari-sugust kirjutajat kahtlustada huvide konfliktis. Faktivigade õiendamiseks on Maaleht võimaldanud Ain Otstavelile vastulause (3.8.00).

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et kõnealuse kirjutise avaldamisega on rikkunud head ajakirjandustava eelkõige ajakirjanik, aga ka toimetus.

Kirjutises on esitatud Ain Otstaveli suhtes tõsiseid süüdistusi, kuid ei ole pakutud kohese kommentaari võimalust, mida nõuab eetikakoodeksi p. 5.1. Toimetus on selle hiljem heastanud põhjaliku vastulause äratrükkimisega.

Ain Otstaveli väide Kati Murutari huvide konflikti kohta leidis kontrollimisel Tartu maavalitsuses kinnitust. Isiklike arvete õiendamine ajakirjanduse abil on ASN-i arvates väga ränk hea tava rikkumine ajakirjaniku poolt.

Kuigi Kati Murutar ei ole Maalehe kooseisuline autor, lasub siiski ka toimetusel vastutus avaldatava materjali eest. Ka juhul, kui autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust (p 1.4 ja 3.5). Käesoleva kirjutise puhul ei ole toimetus teinud seda ASN-i hinnangul piisavalt.

Jalus Esilehele Tagasi