Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 216
Registr. kuupäev 14.9.00
Kaebuse osapooled A.M "Eesti Ekspressi" vastu (B.Püve "Tüli Põlva surnuaial", 15.06.00)
Sisu väärinfo, kontrollimata faktid, laim, eraellu sekkumine
ASN lahend 22.11.00 Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas A.M. kaebust Eesti Ekspressi kirjutise “Tüli Põlva surnuaial” (Birgit Püve, 15.6.00) kohta.

Kaebuse järgi on kaebuse esitajat seostatud rõvedustega Põlva surnuaial ning sekkutud on tema eraellu. A.M.-i ei ole kirjutises identifitseeritud täisnimega. Küll aga võimaldab lisatud tema täpne ametinimetus (Põlvas ainus seesugune) teda selgelt tuvastada.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Aavo Kokk selgitab vastuses ASN-i järelepärimisele, et loos on elu portreteeritud elu nii, nagu ta on. Püütud on luua tasakaalustatud pilt. Peatoimetaja hinnangul ei ole kellegi isiklike suhete kohta küsimuste esitamine inimese eraellu sekkumine ja eraelu puutumatuse rikkumine.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava.

Väide, et A.M. võiks surnuaial toimunud juhtumustega seotud olla, on äärmiselt oletuslik: “Aado Pärn on peaaegu kindel, et teda tüütab endine elukaaslane…”. Selles kontekstis peab ASN kalmistuvahi ja A.M.-i kunagise lähisuhte kirjeldamist ja selle kohta küsimuste esitamist eraelu puutumatuse rikkumiseks. Oletuslik ja tõestamata väide A.M-i seotusest juhtumustega kalmistul ei saa kuidagi olla selliseks avalikkuse huviks, mis kaaluks üles inimese õiguse privaatsusele.

Lisaks on A.M. vaatamata osalisele identifitseerimisele siiski lähipiirkonnas võimalik üheselt tuvastada, mistõttu on ASN-il põhjust uskuda, et A.M-ile on tekitatud põhjendamatuid kannatusi.

Jalus Esilehele Tagasi