Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 211
Registr. kuupäev 25.7.00
Kaebuse osapooled TÜ E-Piim direktor Jaanus Murakas ajalehe “Eesti Päevaleht” vastu (Oliver Rand “Piimatehas ostab “Saaremaa valsi” kasutamisõiguse”, 13.07.2000)
Sisu EAEK p. 3.3. rikkumine
ASN lahend 13.9.00 Otsus: hinnangut ei ole võimalik anda

Avaliku Sõna Nõukogu arutas tulundusühistu “E-Piim” direktori Jaanus Muraka kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Piimatehas ostab “Saaremaa valsi” kasutamisõiguse” (Oliver Rand, 13.7.00).

Kaebuse järgi lubas ajakirjanik kaebajale infot kogudes, et ajaleht ei avalda infot enne kõnealuse lepingu allakirjutamist. Artikkel ilmus aga siiski ja seadis ohtu lepingu sõlmimise.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Oliver Rand kinnitas ASN-ile, et ei ole midagi niisugust E-Piima direktorile lubanud. Artikli info pärines teistelt allikatelt.

Avaliku Sõna Nõukogu on sunnitud tõdema, et olukorras, kui kumbki kaasuse osapool annab vastandlikke selgitusi, ei ole võimalik protsessuaalselt tõde selgitada ega toimunule hinnangut anda.

ASN peab vajalikuks rõhutada, et ajakirjanduse usaldusväärsuse säilitamiseks on vajalik, et peetaks kinni allikale antud lubadustest ning välditaks lubadusi, mida ei ole võimalik täita. Kui milleski kokku lepitakse, tuleks kohe alguses kindlaks teha, et kumbki pool on mõistnud kokkulepet täpselt ühte moodi.

Jalus Esilehele Tagasi