Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 210
Registr. kuupäev 16.7.00
Kaebuse osapooled Viktor Tui "Kes Kus" vastu (Kim Filatov "…Ja oli kunagi Soome, IX, 2000)
Sisu naaberrahva solvamine, madalkeele kasutus
ASN lahend 18.10.00 Otsus: osaliselt tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Viktor Tui kaebust ajalehe KesKus juuninumbris (2000) ilmunud Kim Filatovi kirjutise "… Ja oli kunagi Soome" kohta.

Kaebuse kohaselt on artikkel äärmiselt solvav nii soome kui ka eesti rahvale, õhutab rahvastevaenu ning solvab sõbraliku naaberriigi presidenti.

Ajalehe KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raid teatab toimetuse selgituses, et autor väljendab artiklis vaid omaenda isiklikku arvamust, milline toimetuse arvates "rikastab Eesti ajakirjanduse diskursust".

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et autori meelevaldsus sõnakasutusel väärib taunimist. Eriti soomlaste kohta sõna "põder" kasutamine. Samas ei ole KesKus sedavõrd tõsiselt võetav väljaanne, et teda peaks väga tõsiselt taunima.

Teksti saab suures osas tõlgendada ka hoopis vastupidisena kirjapandule. Tekstis kerkib esile pigem autori eneseimetlus teatud väljenduste esitamisel, mille juures teksti tähendus pole omanud mitte mingisugust tähtsust. Maitseküsimuste üle otsustamine aga ei ole üldjuhul ASN-i pädevuses.

Jalus Esilehele Tagasi