Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 208
Registr. kuupäev 29.5.00
Kaebuse osapooled A.Oll, E.Sarv ja V.Kalabugin Eesti Päevalehe vastu
Sisu vastulause avaldamata jätmine
ASN lahend 28.6.00 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Aadu Olli, Enn Sarve ja Valeri Kalabugini kaebust selle kohta, et Eesti Päevaleht ei avaldanud Enn Sarve vastulauset seoses president Lennart Meri kõne ja Valeri Kalabugini vastulause kärpimisega Eesti Päevalehes.

Kaebuse kohaselt jättis Eesti Päevaleht avaldamata kirja, mis käsitles olulist teemat – tsensuuri ühiskonnas. Kirja ajendiks oli parandada varem ilmunud moonutatud informatsiooni (Rein Veidemann "Eesti Kongressi partei(d)", 13.03.00).

Eesti Päevaleht ASN-ile kirjalikku selgitust ei andnud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Enn Sarv kirjutise autorina on seadnud tingimused toimetusele, kuidas tema tekstiga tuleb käituda. Muu hulgas andsid need juhised toimetusele võimaluse reageerimata jätmisega edastada autorile teate selle kohta, et tekst on tagasi lükatud ega ilmu.

Kõnealune Sarve tekst ei ole olemuselt vastulause ajakirjanduseetika koodeksi tähenduses, vaid diskutiivne arvamusartikkel, mille puhul otsustab toimetus, kas ja kuidas seda avaldatakse.

Rein Veidemanni kirjutisele vastureaktsiooniks sai Eesti Päevalehe veergudel sõna Valeri Kalabugin. ASN leidis varasemas otsuses, et Kalabugini teksti lühendades ei ole toimetus moonutanud selle mõtet.

Jalus Esilehele Tagasi