Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 206
Registr. kuupäev 29.5.00
Kaebuse osapooled A.Oll, E.Sarv ja V.Kalabugin Eesti Päevalehe vastu (R.Veidemann “Eesti Kongressi partei(d)”; 13.03.2000)
Sisu väärinfo
ASN lahend 28.6.00 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Aadu Olli, Enn Sarve ja Valeri Kalabugini kaebust Eesti Päevalehe artikli "Eesti Kongressi partei(d)" (Rein Veidemann, 13.3.00) kohta.

Kaebuse järgi moonutab autor ajalugu.

Eesti Päevaleht selgitusi ASN-ile ei esitanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Rein Veidemanni kirjutise puhul on tegu arvamusartikliga, milles esitatakse seisukoht Eesti lähiajaloo (taasiseseisvumine ning Rahvarinde ja Eesti Komiteede roll selles) suhtes.

ASN-i hinnangul ei seisne vaidlus käesoleval juhul ajaloofaktide täpsuses, vaid nende tõlgendamises. Kaasuse osapooltel kui kõnealustes ajaloosündmustes osalenutel on vaieldamatult õigus isiklikule arvamusele. ASN ei võta sealjuures endale rolli lähiajaloo tõlgendajana.

Samas on ka Valeri Kalabugin saanud Eesti Päevalehe veergudel (17.03.00) avaldada Veidemannile oponeerivat seisukohta taasiseseisvumise ajaloo kohta.

Jalus Esilehele Tagasi