Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 205
Registr. kuupäev 29.5.00
Kaebuse osapooled A.Oll, E.Sarv ja V.Kalabugin Eesti Päevalehe vastu (L.Meri kõne, 25.02.2000)
Sisu lühendamine, tsensuur
ASN lahend 28.6.00 Otsus: vabastav

OTSUS
Avaliku Sõna Nõukogu arutas Aadu Olli, Enn Sarve ja Valeri Kalabugini kaebust president Lennart Meri Vabariigi aastapäeva kõne avaldamise viisi kohta ajalehes Eesti Päevaleht (25.2.00).

Kaebuse järgi on presidendi kõnet avaldamisel kärbitud, kusjuures kärped on selgelt poliitilise orientatsiooniga. Sellega on toimetus rikkunud kommunikatsioonivabaduse põhimõtteid.

Eesti Päevalehe peatoimetaja Hanno Tombergi ütluse kohaselt kärbiti kõnet põhjusel, et see mahuks ära ettenähtud ruumile. Kärpekohad on tähistatud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Presidendi kõne on avalikkusele kättesaadav ka muul viisil (nt. internetis). Kõne versioon on varustatud hea tava kohaselt kärpimist tähistava märkega (/---/), samuti märkusega "...Avaldab kõne lühendatult".

ASN leiab, et toimetusel on hea tava raamides õigus otsustada avaldatavate materjalide sisu ja vormi üle.

Jalus Esilehele Tagasi