Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 204
Registr. kuupäev 7.6.00
Kaebuse osapooled O.Veisserik ja A.Tedrema (esindaja AB Heek) ajalehe Viimsi Teataja vastu ("Muuga sadama arendus on seiskunud", 24.05.2000)
Sisu väärinfo, laim
ASN lahend 13.9.00 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Olle Veisseriku ja Ardi Tedrema (esindab vandeadvokaat Margus Heek) kaebust ajalehe Viimsi Teataja kirjutise “Muuga sadama arendus on seiskunud” (24.05.00).

Kaebuse järgi on kirjutises esitatud Veisserikku ja Tederemad häbistavaid ja laimavaid andmeid ning valet.

Viimsi Teataja nimel selgituse andnud vallavanem Kaido Metsma kinnitusel on kõik esitatud väited tõestatavad ja tõenditega tagatud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Viimsi Teataja ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Viimsi Teataja on ASN-ile näidanud, et suudab oma väiteid tõenditega tagada.

Kui kaebuse esitajad leidsid, et Viimsi Teataja avaldas nende kohta tegelikkusele mittevastavat infot, olnuks õigeim taotleda toimetuselt faktivigade õiendamiseks vastulauset. ASN-i käsutuses olevatest materjalidest nähtub, et seda tehtud ei ole. ASN ei evi protsessuaalseid vahendeid faktoloogiliste süvauuringute tegemiseks.

Jalus Esilehele Tagasi