Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 203
Registr. kuupäev 26.5.00
Kaebuse osapooled Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus TV3 uudistetoimetuse vastu (25.03.2000 uudised)
Sisu moonutav taust, maine kahjustamine
ASN lahend 28.6.00 Otsus: valdavalt vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (Selve Ringmaa) kaebust TV 3 uudistesaate (25.03.00) kohta.

Kaebuse järgi on uudisloole konverentsist "Eesti naised Euroopa Liidu kodanikena" lisatud katteplaanidena ebaadekvaatsed kaadrid tsirkuseartistidest jm., mis moonutasid ja naeruvääristasid konverentsi sisu. TV 3 keeldus avaldamast vabandust ja korrigeeritud uudislugu.

TV 3 tegevdirektor Mart Luik selgitab vastulauses, et katteplaanid lisatakse uudislugudele materjali atraktiivsemaks muutmiseks. TV 3 ei soovinud katteplaanidega anda uudisele allteksti ega konverentsi korraldajaid solvata. Mart Luik möönab, et alati võib vaielda mõne konkreetse katteplaani kasutamise otstarbekuse üle, kuid vaadeldaval juhul ei saa pidada katteplaane väärinfoks.

Avaliku Sõna Nõukogu nendib, et TV 3 kasutas uudisloo ettevalmistamisel niisugust videomaterjali, mis ei olnud otseses seoses kajastatava konverentsiga. ASN asus seisukohale, et TV 3 ei ole selle videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis olnud piisavalt ettevaatlik (koodeksi p. 4.10). Konverentsi uudisloole lisatud katteplaanid võivad tekitada mitmeti mõistetavuse, mis ei ole täielikult kooskõlas hea ajakirjandustavaga, kuid mis ASN-i hinnangul siiski ei naeruväärista üritust ega ürituse korraldajaid.

Samuti leiab ASN, et nimetatud eksimus ei ole moonutanud informatsiooni ega muutnud seda eksitavaks. Keskuse poolt TV 3-le esitatud nõudmine, et televisioon edastaks sama uudisloo muudetud katteplaanidega uuesti, ei ole vastulause ajakirjanduseetika koodeksi tähenduses. Et katteplaan ei sisaldanud väärinformatsiooni, ei saanuks seda vastulausega ka parandada.

Jalus Esilehele Tagasi