Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 201
Registr. kuupäev 26.5.00
Kaebuse osapooled Inimõiguste Instituut ajalehe "Äripäev" vastu (esikülje kommentaar, 18.05.2000)
Sisu lugejate eksitamine
ASN lahend 7.6.00 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Inimõiguste Instituudi (peasekretär Merle Haruoja) kaebust Äripäeva 18. mai 2000 esikülje viiteartikli “Narkokatse” sõnakasutuse kohta.

Kaebuse järgi on sõna “mõnuaine” narkootikumi tähenduses eksitav ning annab märku toimetuse ebaeetilisest suhtumisest narkomaania-vastasesse võitlusse.

Äripäeva vastulause kohaselt on sõna kasutatud neutraalses, sõnaraamatutes esitatud tähenduspiirides.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et sõna “mõnuaine” ei ole vaadeldaval juhul kasutatud narkootikumide kasutamist soosivas kontekstis. Sõnaraamatute järgi on tegemist narkootikumi, meelemürgi ja joovet tekitava aine sünonüümiga, mille puhul ei ole eraldi välja toodud hinnangulisi tähendus-iseärasusi.

Seetõttu leiab ASN, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi