Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 200
Registr. kuupäev 18.5.00
Kaebuse osapooled Hans Pindre (eraettevõte "Elo") ajalehe Narva vastu (T.Gritsenko "Integratsija s prepjatstvijami i za svoi stšjot", 04.05.2000)
Sisu väärfaktid, solvang
ASN lahend 28.6.00 Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas erakeeltekooli "Elo" (Hans Pindre) kaebust ajalehe "Narva" artikli "Integratsija s prepjatsvijami i za svoi stšjot" ("Integratsioon läbi raskuste ja oma raha eest" – Tatjana Gritsenko, 4.5.00) kohta.

Kaebuse kohaselt on kirjutises esitatud tõele mittevastavaid ja firma mainet kahjustavaid faktiväiteid. Kirjutise ettevalmistamise käigus toimetus firma esindajate poole ei pöördunud.

"Narva" toimetus selgitab oma vastulauses, et neil ei õnnestunud Hans Pindret enne kirjutise ilmumist kätte saada. Samas peeti vajalikuks pettunud keeleõppurite arvamusi ajalehes kajastada, sest osa neist oli pöördunud ka tarbijakaitseametisse.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et "Narva" toimetus on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanik ei ole ära kuulanud konflikti (keeltekool – õppurid) mõlemat osapoolt. Keeltekooli juhiga vesteldi alles pärast artikli ilmumist. Samas tuleb vastavalt ajakirjanduseetika koodeksile pakkuda isikule, kelle suhtes esitatakse teravaid süüdistusi, kommentaari võimalust samas numbris.

ASN ei näe asjaolusid, mis ei võimaldanuks oodata loo ilmumisega senikaua, kuni toimetus saab kommentaari ka keeltekooli esindajalt.

Jalus Esilehele Tagasi