Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 198
Registr. kuupäev 31.5.00
Kaebuse osapooled Viimsi Perekodu pereema Mari-Anne Heljas Eesti Ekspressi vastu (Madis Jürgen "Seaduse järgi tehtud patt", 20.04.2000)
Sisu ühekülgne teave, väärinfo, vastulause mittevõimaldamine
ASN lahend 28.6.00 Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Viimsi Perekodu pereema Mari-Anne Heljase kaebust Eesti Ekspressi kirjutise "Seaduse järgi tehtud patt" (Madis Jürgen, 20.4.00).

Mari-Anne Heljas leiab kaebuses, et teda on alusetult süüdistatud petmises: Jaani kirikule mõeldud preili Aime Nii annetuse annetaja tahte vastases kasutamises. Lugu on üles ehitatud ühe konflikti osapoole, Aime Niid esindava õpetaja Peet Jürgensteini väidetele. Arvestamata on jäetud asjaolu, et E.E.L.K. eksiilis vabastas sellesama õpetaja pastori ametist seoses Aime Nii oma mõju alla võtmise ja tema rahaasjade korraldama hakkamisega. Samal ajal leiab Heljas, et tema kui teravate süüdistuste adressaat on jäetud ilma kommentaari ja vastulausevõimalusest: tegelikult on Viimsi Perekodu asutamine Aime Nii varaga kooskõlas vanapreili kirjaliku tahteavaldusega. Kaebuse esitaja leiab ka, et tema pildistamiseks ei ole toimetus luba küsinud, mida tuleb pidada ebaausate võtete kasutamiseks.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Aavo Kokk selgitab oma vastulauses, et ajakirjanik on loo kirjutamisel tuginenud suurele hulgale allikatele. Toimetus jääb oma kirjutises esitatud väidete juurde: preili Nii vara on läinud Heljase juhitava lastekodu valdusse preili Nii tahte vastaselt. Koka kinnitusel on ka Heljas artiklis sõna saanud: Heljas väidab loos, et lastekodu viimine kiriku alla oleks tähendanud lastekodu lõppu. "Tema kõiki argumente, mis olid peaasjalikult demagoogilised (seejuures tohutu pikad) ei olnud mõtet ära tuua," kirjutab Kokk vastulauses. Peatoimetaja väitel pakkus ta Heljasele vastulause võimalust, kuid viimane keeldus. Fotografeerimine toimus vastavalt kokkuleppele.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress on Mari-Anne Heljase vastu esitanud tõsiseid süüdistusi (petmine), tuginedes vaidluse ühe osapoole väidetele – Peet Jürgensteinile –, kelle usaldusväärsus vajaks seoses eksiilkiriku otsusega täiendavat kontrollimist. Tähelepanuta on jäetud asjaolu, et Jaani kogudus on loobunud preili Nii kinnisvara vastuvõtmisest ega ole vaidlustanud Heljase tegevust iseseisva lastekodu loomisel ja majandamisel. Sellega on rikutud informatsiooni aususe ja igakülgsuse nõuet. Tõsised süüdistused ei ole toimetuse poolt tõenditega tagatud, samuti on jäetud kirjutises proportsionaalselt esitamata Heljase versioon.

Seetõttu leiab ASN, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava. Fotografeerimise üksikasjade suhtes ei saa ASN otsust langetada, sest ei ole võimalik objektiivselt välja selgitada, milles pooled kokku leppisid.

Jalus Esilehele Tagasi