Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 194
Registr. kuupäev 24.1.00
Kaebuse osapooled Eesti Onkoloogiakeskuse peaarst Indrek Oro ja Tallinna Keskhaigla peaarst Andrus Mäesalu ajalehe "Molodjož Estonii" vastu (Ljubov Toršina "Razrušenie ili bol'nitsa bez bol'nõhh" 14.12.1999)
Sisu ebatäpsed faktid, eksitav informatsioon, tasakaalustamata materjal, Tallinna Keskhaigla ja Eesti Onkoloogiakeskuse maine kahjustamine
ASN lahend 8.3.00 Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Onkoloogiakeskuse peaarsti Indrek Oro ja Tallinna Keskhaigla peaarsti Andrus Mäesalu kaebust ajalehes Molodjož Estonii ilmunud kirjutise "Razrušenie, ili bol'nitsa bez bol'nõhh" ("Lammutus ehk haigla ilma haigeteta", autor Ljubov Toršina, 14.12.99).

Kaebuse kohaselt on ajakirjanik käsitlenud kuseteede kasvajatega patsientide ravi ümberkorraldamise teemat ebatäpsete faktide ja eksitava informatsiooni põhjal, tuginedes oma hinnangutes usalduse kaotamise tõttu vallandatud arsti ütlustele.

Molodjož Estonii toimetus ASN-i kodukorras ette nähtud selgitusi ei andnud.

Avaliku Sõna Nõukogu märgib, et ei saa protsessuaalselt hinnata faktide õigsust. Kui asjassepuutuvad isikud leiavad, et väljaanne on eksinud faktide esitamisel, siis oleks tõhusam paluda võimalust vastulauseks (ajakirjanduseetika koodeksi p. 5.2.) või nõuda toimetuselt vigade parandamist (p. 5.3.).

Küll aga on ajakirjanik ASN-i hinnangul jätnud kirjutises sisuliselt täitmata p. 4.2. nõuded, mille kohaselt peab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Ajakirjanik on küll üksikasjalikult edasi andnud ebaõnnestunud ja sisutühja intervjuu üksikasjad tollase onkoloogiakeskuse peaarstiga, jättes aga tegelikult konflikti teise poole (meditsiini valdkonda korraldavate riigi- ja omavalitsusasutuste) seisukohad lugejale sisuliselt edasi andmata. ASN-i hinnangul ei olnud tollane peaarst Vahur Valmere ainus isik, kes võinuks anda igakülgset informatsiooni kõnealuste ümberkorralduste kohta. Kirjutise põhjal ei saa probleemist tervikpilti: lugu on selgelt kallutatud ühele poole.

Seetõttu leiab ASN, et Molodjož Estonii kirjutis ei ole kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Jalus Esilehele Tagasi