Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 193
Registr. kuupäev 24.1.00
Kaebuse osapooled Eerik Kross ajalehe “Eesti Ekspress” vastu (“Eerik-Niiles Kross ei taha endisele elukaaslasele raha maksta”, 13.01.2000)
Sisu EAEK p.-de 1.4, 5.1., 4.1., 3.5. rikkumine
ASN lahend 8.3.00 Otsus: valdavalt vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eerik Krossi kaebust Eesti Ekspressi kirjutise "Eerik-Niiles Kross ei taha endisele elukaaslasele raha maksta" (13.01.00).

Eerik Kross arvates on Eesti Ekspress rikkunud head ajakirjandustava sellega, et jättis tema kui asjaosalise ära kuulamata ning tema suhtes tõsiseid süüdistusi esitades jätnud pakkumata kohese kommentaari võimaluse. Krossi väitel on Eesti Ekspress eksinud ka faktidega (kohtus välja mõistetud summa on 81846 krooni, mitte 86000 krooni). Spekulatiivseks peab Kross väidet, nagu sõlminuks ta kaitseväeteenistuse lepingu, pääsemaks rahalistest kohustustest endise abikaasa ees.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Aavo Kokk kirjutab vastuslauses, et kirjutis ei esita Krossi suhtes tõsiseid süüdistusi, vaid loetleb üksnes fakte. Seetõttu ei olnud toimetuse hinnangul vajalik Krossi kommentaari lisamine. Seos kaitseväeteenistuse lepingu ja kohustustest vabanemise on Eesti Ekspressi kinnitusel tõendatud faktidega. Vea rahasumma kirjeldamisel võtab ajaleht omaks, kuid ei pea seda asja olemust muutvaks veaks.

Avaliku Sõna Nõukogu leidis, et informatsioon, mida Eesti Ekspress on Eerik Krossi kohta avaldanud, siiski sisaldab endas süüdistuse: “Milleks sel juhul tegevteenistuslepingut vaja oli? /---/ ...nii tahtis Kross pääseda lepingu abil Babskile raha maksmisest. /---/ ... kindralleitnant Johannes Kert ... suure tõenäosusega ka teadis, milleks teine pool paberit kasutab.” Seetõttu oleks olnud korrektne, kui Eesti Ekspress pakkunuks Krossile võimaluse koheseks kommentaariks, nagu nõuab ajakirjanduseetika koodeksi p. 5.1. Samas märgib ASN, et vastavalt p. 1.6. on Kross avaliku elu tegelane, kelle suhtes on õigustatud ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika. ASN-ile esitatud kaebuses ei näita Kross ühtegi asjaolu, mis lükkaksid ümber Eesti Ekspressi esitatud põhifaktid ja nende interpretatsiooni, mistõttu kaalub vaadeldaval juhul punkt 1.6. üles punkti 5.1.

ASN märgib, et ei saa protsessuaalselt tuvastada faktide paikapidavust. Kross olnuks õigustatud taotlema faktivigade puhul Eesti Ekspressilt vastulauset. Faktiviga välja mõistetud summa suuruse kohta, mida Eesti Ekspress möönab, ei ole ASN-i hinnangul kirjutise kontekstis eksitav.

Üldkokkuvõttes leiab ASN, et Eesti Ekspress ei ole valdavalt head ajakirjandustava rikkunud.

Jalus Esilehele Tagasi