Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 190
Registr. kuupäev 27.8.99
Kaebuse osapooled Valentina Siig'i kaebus ajalehe "Vesti Nedelja" kohta (B.Tuch "Tšastnaja žizn")
Sisu põhjendamatud kannatused
ASN lahend 9.2.00. Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas ajalehe Russki Telegraf ajakirjaniku Valentina Siigi kaebust ajalehe Vesti Nedelja Pljus kirjutise "Tšastnaja žizn" ("Eraelu", autor Boris Tuch, 27.8.99) kohta.

V.Siig leiab, et kirjutises diskrediteeritakse teda.

Ajaleht Vesti Nedelja Pljus ASN-i kodukorras ette nähtud selgitusi ei andnud.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et vaatlusalusel juhul on kaasus väljunud ajakirjanduseetika tasandilt ajakirjanike ja väljaannete vaheliste suhete tasandile, mistõttu kehtib selle ajakirjanduseetikat puudutavas otsas täielikult seisukoht, mille ASN sõnastas märgukirjas 7. juunist 1995 kõikidele väljaannetele ja ajakirjanikele (kaasus 81).

ASN leidis siis, et kolleegide ja konkurentide mustamine avalikkuse ees ei kuulu kokku hea ajakirjandustavaga. Küll aga on ASN-i seisukohalt massimeedias teretulnud konstruktiivne keskustelu ajakirjanduse teemadel (ajakirjanduskriitika).

Eelöeldut silmas pidades ei ole ka kõnealune Vesti Nedelja kirjutis kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi