Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 189
Registr. kuupäev 19.10.99
Kaebuse osapooled Anita Kuzmina ajalehe Den za Dnjom vastu (S.Loginova "Volost Kuzminõh", 3.09.99)
Sisu kontrollimata faktid, tasakaalustamata artikkel
ASN lahend 12.1.00 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Anita Kuzmina kaebust ajalehes “Den za dnjom” ilmunud kirjutise “Kuzminide vald” (autor Svetlana Loginova, 03.09.99) kohta.

Kaebuse järgi on kirjutises esitatud faktid väärad, millega heidetakse varju Alajõe (tollasele) vallavanemale Juri Kuzminile ja tema perekonnale.

Ajalehe vastuses on kõikide esitatud faktide kinnituseks esitatud dokumente või viited allikatele, keda ajakirjanik on pidanud usaldusväärseks.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ei saa kontrollida ega hinnata faktide paikapidavust (näiteks seda, kas Aili Kuzmina jõi ajakirjanikuga kohvi või mitte). Ajakirjaniku esitatud allikad on Avaliku Sõna Nõukogu arvates piisavalt tõenditega tagatud materjal, millele kohustab avaldatavat materjali toendama eetikakoodeksi p. 4.1. Võimalike faktivigade õiendamiseks olnuks Kuzminid õigustatud taotlema vastulauset, nagu ütleb koodeksi p. 5.2. Kaebusest ei nähtu, et Kuzminid oleks seda teinud.

Seetõttu leiab ASN, et ajaleht “Den za dnjom” ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi