Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 183
Registr. kuupäev 28.8.99
Kaebuse osapooled Margus Heek ajalehe Eesti Päevaleht vastu (Jaanus Piirsalu “Uurija aitas vabaks salaviinaärimehe, 17.08.99)
Sisu eksitav informatsioon, solvang
ASN lahend 6.10.99. Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Päevalehe kirjutist "Uurija aitas vabaks salaviinaärimehe" (Jaanus Piirsalu; 17.08.99).

Kirjutises mainitava Dmitri Azarovi advokaat Margus Heek leiab kaebuses, et pealkirjas kasutatud sõna "salaviinaärimees" rikub inimese põhiseaduslikku õigust, mille kohaselt ei tohi kedagi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne kohtu süüdimõistvat otsust. Samuti leiab advokaat kaebuses, et kogu artikkel on Dmitri Azarovi suhtes halvustav ning püüab mõjutada kohut.

Eesti Päevaleht möönab oma vastuses, et pealkirja sõnakasutus võinuks olla täpsem. Ajaleht ei ole aga enda väitel kirjutises Azarovit halvustanud, sest artikkel on keskendatud uurija tegevusele.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et artikli suur pealkiri ("Uurija aitas vabaks salaviinaärimehe") eraldivõetuna võinuks olla sõnastatud mõnevõrra täpsemalt. Samas leiab ASN, et suurt pealkirja tuleb vaadelda koos allpealkirjaga ("Süüdistatav pääses ilma kautsjonita vabadusse"). Allpealkiri võimaldab suurt pealkirja mõista täpselt ja üheselt: Dmitri Azarovit käsitletakse süüdistatavana.

Lisaks leiab ASN, et nii pealkiri kui ka kogu kirjutis on keskendanud tähelepanu uurija tegevusele, mistõttu ei ole alust väita, et kirjutis halvustab Azarovit.

Eelöeldust tulenevalt leiab ASN, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi