Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 182
Registr. kuupäev 26.7.99
Kaebuse osapooled Marko Mihkelson ajalehe "Eesti Päevaleht" vastu (infograafik 17.07.99 lk.3)
Sisu väärinfo
ASN lahend 8.9.99. Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas ajalehe Postimees kaebust ajalehes Eesti Päevaleht 17.07.99 ilmunud infograafika "Eesti Päevaleht juhib" (lk 3) kohta.

Kaebuse järgi on eksitavad nii graafiku pealkiri, andmed kui ka graafiline lahendus.

Eesti Päevaleht jättis selgitused kodukorras ette nähtud tähtajaks andmata.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava ning avaldanud eksitavat informatsiooni, heites sellega varju oma konkurendile.

Tiraažide võrdlusgraafikud on ebatäpsed ega kajasta ajatelge õigesti. Graafiku jooned, mis näitavad dünaamikat 1999. aasta juuni ja juuli vahel, peaksid ajalehtedel omavahel olema paralleelsed. Kui muus osas tuginevad tiraaži graafiku andmed kuu keskmisele tiraažile, siis juulis 1999 on valitud üks juhuslik päev. Eesti Ajalehtede Liidu andmetel olid juuli keskmised näitajad hoopis teistsugused, kusjuures Eesti Päevalehe tiraaž on kuu keskmisena väiksem, kui vaatlusalusel graafikul näidatud, ja Postimehel suurem.

ASN juhib tähelepanu ka oma märgukirjale 2. maist 1995 (kaasus nr. 81), milles rõhutati, et meediaväljaannete katsed kahjustada oma konkurendi mainet ei kuulu samuti kokku hea ajakirjandustavaga.

Jalus Esilehele Tagasi