Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 181
Registr. kuupäev 25.6.99
Kaebuse osapooled Paul- Eerik Rummo ajalehe "Eesti Päevaleht" vastu (Enno Tammer, 12.06.99)
Sisu väärinfo, Ringhäälingu nõukogu ja P.-E. Rummo maine kahjustamine
ASN lahend 8.9.99. Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas ringhäälingunõukogu esimehe Paul-Eerik Rummo kaebust Eesti Päevalehe nädalaülevaate kommentaariteksti (Enno Tammer, 12.06.99) kohta.

Paul-Eerik Rummo viitab kommentaaris esineva lause "Muidugi võib ju mõista, miks sellise näo teeb ringhäälingunõukogu esimees Paul-Eerik Rummo, kui teada, et olematu stsenaariumi eest on talle juba makstud." tõlgendamisvõimalusele, et talle kui ametiisikule on antud pistist tema toimimisviisi mõjutamiseks. Samuti ei saa ajalehel kaebuse järgi olla põhjendatud teadmist selle kohta, kui valmis või pooleli on stsenaarium.

Eesti Päevaleht ASN-ile selgitusi ei andnud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Ajalehe kõrgendatud huvi Paul-Eerik Rummo kui avaliku elu tegelase tegevuse vastu on igati õigustatud (ajakirjanduse eetikakoodeksi p. 1.6). Seetõttu on õigustatud ka ajakirjanduse küsimused selle suhtes, kuidas reageeris ringhäälingunõukogu esimees võimalikule raha väärkasutusele ETV-s.

Kommentaari autor annab tekstis hinnangu huvide konfliktile, mis tekib Paul-Eerik Rummol, olles üheaegselt ETV-le programmi tootva firma tööettevõtja (stsenarist) ning ka ETV tööd korraldava ja kontrolliva institutsiooni ringhäälingunõukogu eesotsas. Sellest lähtuv konflikt on ka ASN-i arvamuse kohaselt olemas ning ajakirjanikul on õigus kommentaaris sellele hinnangut anda.

Stsenaariumi autori avansseerimise mainimine tekstis on ASN-i hinnangul käsitletav pigem tööettevõtlussuhet kinnitava asjaolu väljatoomisena kui pistise maksmise süüdistusena.

Selles kontekstis ei ole oluline, milline on stsenaariumi valmidusaste.

Jalus Esilehele Tagasi