Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 180
Registr. kuupäev 25.6.99
Kaebuse osapooled Paul- Eerik Rummo "Sõnumileht" vastu ("Toomas Leppa ootab miljon krooni", 10.06.99)
Sisu väärinfo, Ringhäälingu nõukogu ja P.-E. Rummo maine kahjustamine
ASN lahend 4.8.99. Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ringhäälingu Nõukogu esimehe Paul- Eerik Rummo kaebust Sõnumilehe kirjutise "Toomas Leppa ootab miljon krooni" (SL; 10.06.99) kohta.

Paul- Eerik Rummo leiab kaebuses, et Sõnumileht on valesti käsitlenud ETV peadirektori Toomas Lepaga sõlmitud töölepingu võimaliku ennetähtaegse lõpetamisega seotud küsimusi, väites, et peadirektor saab ennetähtaegselt lahkudes ülisuure kompensatsiooni.

Sõnumileht ei pidanud vajalikuks esitada ASN-le kirjalikku selgitust kirjutise kohta, sest 12.06.99 avaldas ajaleht ringhäälingunõukogu nõuniku Merike Närepi vastulause.

Avaliku Sõna Nõukogu nendib, et ei saa hinnata kõnealuse kirjutise faktide täpsust, sest ringhäälingunõukogu esindajad ei ole avalikkusele tutvustanud kõnealuse töölepingu avalikkusele huvipakkuvaid üksikasju.

Sõnumileht on kirjutises ilmnenud ebaõige informatsiooni tõttu avaldanud vastulause, millega on järgitud ajakirjanduseetika koodeksi p. 5.2 ja ajakirjanduseetiline konflikt kõrvaldatud eos.

Jalus Esilehele Tagasi