Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 178
Registr. kuupäev 8.6.99
Kaebuse osapooled H.A. ajalehe "Eesti Ekspress" vastu (Anne Prommik Turvatöötaja kerge teenistus", 25.05.99)
Sisu identifitseeritava foto põhjendamatu kasutamine halvustavas kontekstis
ASN lahend 4.8.99. Otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas H.A. kaebust Eesti Ekspressi kirjutise "Turvatöötaja kerge teenistus" (25.05.99) juures asuva foto kohta.

H.A. sedastab kaebuses, et pool aastat varem temast turvafirma vormiriietuses tehtud pilti on kasutatud ühe turvatöötajate poolt toimepandud vargusi kirjeldava loo illustreerimiseks, kusjuures lisatud on pildiallkiri, mis viitab sellele, et pildil olev isik võibki olla üks kurjategijatest. Vaatamata asjaolule, et fotol on tema nägu hägustatud, on H.A. olnud fotolt tema tuttavate jaoks selgelt äratuntav ning foto avaldamine on põhjustanud talle kannatusi.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Aavo Kokk kinnitab, et modelli foto avaldati alles siis, kui toimetuse üldine seisukoht oli, et pildil kujutatud inimene ei ole äratuntav.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava.

Fotol kujutatud isik ei ole modell, keda kasutatakse lavastatud fotodes (siis on ka fotoallkirjas märge lavastuse kohta). ASN-i hinnangul on Eesti Ekspress kasutanud fotot tavalisest inimesest tema tööpostil, mille ülesvõtmisel tulnuks pildistatavale selgitada, millises kontekstis kavatsetakse fotot kasutada (kohaldatavad ajakirjanduseetika koodeksi p. 3.1 ja 3.2).

ASN-i hinnangul ei ole toimetus olnud foto kasutamisel originaalist erinevas kontekstis (foto ei olnud tehtud seoses kirjeldatud kuritegudega) küllaldaselt ettevaatlik (p. 4.10): kujutatav isik oli vaatamata näo hägustamisele siiski äratuntav tema tuttavatele. Foto allkiri lubab pildil kujutatud isikut seostada toimunud kuritegudega. Seega on tekitatud H.A.- le põhjendamatuid kannatusi (p. 1.5).

Jalus Esilehele Tagasi