Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 177
Registr. kuupäev 6.6.99
Kaebuse osapooled Urmo Männi (AS Spider) ajalehe "Õhtuleht" vastu (Elmar Ots "EMT mobiilivõrgu veidrad häired", 27.05.99)
Sisu väärinfo avaldamine
ASN lahend 4.8.99. Otsus: valdavalt vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Spider Telefoni AS-i esimehe Urmo Männi kaebust Õhtulehe kirjutise "EMT mobiilivõrgu veidrad häired" (Elmar Ots; 27.05.99).

Kaebuse kohaselt on anonüümsele Spideri töötajale suhu pandud sõnad EMT mobiillevi kohta, mis ei vasta telefonipoe teeninduseetikale ning kahjustavad Spideri suhteid EMT kui lepingupartneriga.

Õhtulehe peatoimetaja Priit Hõbemägi kirjutab vastulauses, et EMT kohta esitatud informatsiooni on allikas esitanud eraviisiliselt. Kirjutisest ei nähtu, et Spideri müügipersonal oleks seisukohti avaldanud ametikohustusi täites või müügifirma ametlike seisukohtadena.

ASN nõustub Õhtulehe peatoimetaja seisukohaga, et kirjutises toodud tsitaadid ei ole käsitletavad Spider Telefoni AS-i ametlike seisukohtadena.

Samas märgib ASN, et olukord, milles allika ütlused on esitatud ajakirjanikule eraviisiliselt, aga kirjutises esitatud organisatsiooni esindaja seisukohtadena, võib põhjustada eetilist konflikti, mille puhul vastutus öeldu eest läheb eraisikult üle organisatsioonile koos kaasnevate järelmitega.

ASN kahetseb, et pooled ei saanud kokkuleppele vastulause avaldamise asjus. Kirjutise professionaalsuse hindamine ei kuulu ASN-i pädevusse.

Jalus Esilehele Tagasi