Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 175
Registr. kuupäev 14.5.99
Kaebuse osapooled Raul Kirjanen ajalehe "Õhtuleht" vastu (Elmar Ots "Maksuvaba turu majandus", 15.04.1999)
Sisu eksitav info
ASN lahend 4.8.99. Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Aktsiaseltsi Talrand kaebust Õhtulehe kirjutise "Maksuvaba turu majandus" (Elmar Ots; 15.04.99) kohta, mille esitas advokaat Raul Kirjanen.

Kaubanduskeskust "Merekeskus" on kirjutises nimetatud "turuks", mis on kaebuse kohaselt eksitav informatsioon. Samuti on kirjutises esitatud muid fakte, mis ei vasta tegelikkusele: firma maksuvõlad, dollaritega kauplemine ja kokkulepete eiramine linnavalitsusega.

Õhtulehe peatoimetaja Priit Hõbemägi kirjutab oma vastulauses, et sõna "turg" on kasutatud selle kõige avaramas tähenduses, nii nagu defineerib seda Eesti Entsüklopeedia.: "koht, kus ostjad ja müüjad sooritavad vahetustehinguid". Informatsioon dollaritega kauplemise kohta põhineb ajakirjaniku osalusvaatlusest ning kokkulepete eiramise kohta endiselt Tallinna abilinnapealt. Maksude mittelaekumist on käsitletud aga laiemas turuteema kontekstis. Peatoimetaja lisab, et kirjutis on kolumn, mis väljendab ajakirjaniku arvamust.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.
anriliselt on kirjutis arvamus, kus ajakirjanduslik tava lubab tõlgendada üksikfakte üldiste probleemide kontekstis.

ASN ei pea heale ajakirjandustavale vastukäivaks sõna "turg" kasutamist üldisemas, mittejuriidilises tähenduses.

Lisaks viis ASN läbi ajakirjandusliku uurimuse, milles sai teada, et vähemalt kahe Merekeskuses tegutseva kaupleja suhtes on algatatud juurdlus, sest nende poolt pakutava kauba päritolu ei olnud võimalik tuvastada. Seetõttu ei ole täielikult õigustamatu ka kirjutises kasutatud sõna "täika".

Ajakirjaniku osalusvaatlust ja (endise) abilinnapea ütlust keskuse kohta on ASN-il põhjust pidada usaldusväärseks informatsiooniks.

Jalus Esilehele Tagasi