Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 173
Registr. kuupäev 28.4.99
Kaebuse osapooled Aleksandr Zukerman ja Mihhail Vladislavlev ajalehe "Infopress" vastu (Aleksandr Komshin "Subboteja jälgedes, ehk saade, mis tegi kõigile halba", nr. 7, 1999; Jevgeni Kapov "Seina äärde", nr. 8, 1999; Olga Tarassova ""Mosaiik" võttis saate Kohtla- Järvest", nr. 11, 1999)
Sisu EAEK p.-de 1.2., 1.3., 4.1., 4.2., 3.5., 5.1. rikkumine
ASN lahend 16.6.99, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Kanal 2 telesaate "Subboteja" autorite Aleksandr Zukermani ja Mihhail Vladislavlevi kaebust nädalalehes "Infopress" ilmunud artiklite kohta, mis käsitlevad Kohtla-Järve teemalist "Subboteja" saadet. Kaebuses on nimetatud kirjutisi ""Subboteja" jälgedes ehk saade, mis tegi kõigile halba" (Aleksandr Komshin, nr 7), "Seina äärde!" (Jevgeni Kapov, nr 8), ""Mosaiik" salvestas saate Kohtla-Järvest" (Olga Tarassova usutleb ETV toimetajat Jevgenia Haponeni, nr 11).

Kaebuse esitajate hinnangul on kirjutistes süüdistatud "Subboteja" autoreid ja Kanal 2, kuulamata ära teise poole seisukohti ning andmata neile selgitusteks sõna. Samuti leiavad kaebuse esitajad, et kirjutistes on eristamatult esitatud uudiseid, arvamusi ja oletusi.

Ajalehe "Infopress" direktor Dmitri Smirnov selgitab vastuslauses, et "Infopressi" veerud on alati avatud erinevatele seisukohtadele. Ta leiab, et kaebuse esitajad tõlgendavad ajakirjanduse eetikakoodeksit valesti.

ASN asus seisukohale, et vaadeldavad kirjatükid on käsitletavad telekriitikana ehk arvamusena ajakirjanduse eetikakoodeksi p. 4.1 tähenduses. Iga inimene on vaba oma arvamust avaldama. ASN-i hinnangul ei ole tekstides omavahel ära segatud uudiseid ja arvamust. "Subboteja" autoritel tuleb leppida, et nende avalikult esitatud looming võib tekitada erinevaid seisukohti. Aleksandr Zukerman ja Mihhail Vladislavlev peavad teleajakirjanikena (ja vaadeldaval juhul kriitilise telesaate autoritena) suutma taluda ka nende suhtes tehtavat kriitikat ning suudavad kindlasti professionaalselt diskuteerida nädalalehes "Infopress" ilmunud seisukohtadega. ASN avaldab siinjuures lootust, et nädalalehe direktori kinnitus leheveergude avatuse kohta kõigile soovijatele on siiras ning "Subboteja" autorid saavad seal avaldada oma seisukohti.

Seetõttu leiab ASN, et "Infopress" ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Otsustamine maitseküsimuste üle ei kuulu ASN-i pädevusse.

Jalus Esilehele Tagasi