Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 170
Registr. kuupäev 12.4.99
Kaebuse osapooled Madlena Reiside AS (esindaja vandeadvokaat M.Heek) ajalehe “Äripäev” vastu (Sten A. Hankewitz “Pettused tööbörsil”, 10.03.1999)
Sisu väärinfo avaldamine, maine kahjustamine
ASN lahend 19.5.99, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Madlena Reiside AS-i volitatud esindaja vandeadvokaat Margus Heeki kaebust Äripäeva kirjutise “Pettused tööbörsil” (Sten A. Hankevitz, 10.03.99) kohta.

Kaebuse järgi on kirjutises esitatud rida eksitavaid andmeid, mis kahjustavad firma mainet. Muu hulgas ei olevat Madlena Reiside AS kunagi tellinud kodulehekülje avamist Estpak Data serveris.

Äripäeva peatoimetaja Igor Rõtov kinnitab vastulauses, et ajalehe informatsioon pärineb Madlena Reiside AS-i interneti koduleheküljelt. Samuti on kirjutise allikaks firma Interlex esindaja, kelle sõnul tekitas Madlena Reiside AS-i töövahendustegevus inimestele probleeme. Madlena Reiside AS-i ärinime võimaliku õigustamatu kasutamise eest ei saa aga Rõtovi sõnul vastutada Äripäev. Äripäev palub vastukirjas ASN-ile vabandust Oksana Golovinalt, kelle suhtes väideti õigustamatult, et ta ei oska riigikeelt.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ei saa langetada otsust kirjutises esinevate faktide õigsuse suhtes. Kui Madlena Reiside AS leiab, et nende kohta on avaldatud eksitavat informatsiooni, saab ajakirjanduseetika koodeksi p. 5.2 kohaselt nõuda faktivigade parandamiseks vastulause avaldamist. ASN-i käsutuses olevatest materjalidest ei nähtu, et kaebuse esitajad oleksid seda võimalust kasutanud.

Äripäevas Madlena Reiside AS-i suhtes esitatud peamist süüdistust – eksitavat töövahendustegevust – ei ole kaebuse esitaja sõnaselgelt ümber lükanud. Äripäev on sellest kõneldes tuginenud konkreetsetele allikatele, mis on toimetuse jaoks tõenditega tagatud informatsioon.

Seetõttu leiab ASN, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

ASN väljendab lootust, et Äripäev on esitanud vabanduse Oksana Golovinale ka isiklikult.

Jalus Esilehele Tagasi